2% parama mokyklai

Esame dėkingi Jums, kurie kasmet 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) grąžinamos sumos skiriate mūsų mokyklai. Per 2017 metus iš 2 proc. buvo surinkta 2 248,30 Eur. Surinktos lėšos buvo tikslingai panaudotos atstatomiesiems kabinetų remonto darbams, papildomų mokomųjų priemonių įsigijimui.

2018 metais iš 2 proc. surinktas lėšas planuojama skirti:

  • muzikinio skambučio įsigijimui ir pajungimui (sudarys apie 2000 Eur),
  • mobilių (prie galvos tvirtinamų) mikrofonų įsigijimui (sudarys apie 300 Eur),
  • skaityklos modernizavimui (500 Eur),
  • mokinių apdovanojimas (200 Eur).

Iš anksto dėkojame, kad paskirdami 2 proc. GPM prisidedate prie mokyklos ugdymo aplinkų gerinimo ir papildomų ugdymo priemonių įsigijimo. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, o apie jų panaudojimą skelbsime mokyklos internetinėje svetainėje.

Apsisprendę paremti mokyklą, Jūs galite užpildyti prašymo formą FR0512 dviem būdais:

  1. Prisijungę per elektroninę bankininkystę internetinėje svetainėje: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx/;
  2. Užpildyti ir pasirašyti atspausdintą deklaravimo formą (forma ir jos pildymo pavyzdys pridedama atskiru dokumentu), kurią perdavus klasės vadovui, mokyklos raštinės darbuotoja išsiųs paštu.

Prašymo formos priimamos iki 2018 m. gegužės 1 d., tačiau pildant atspausdintą deklaravimo formą prašome perduoti klasės vadovui iki 2018 m. balandžio 25 d.

Prašome paraginti ir savo artimuosius paremti Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją – juk tai nieko nekainuoja, o mokyklai paskirtos lėšos bus prasmingai panaudotos Jūsų vaikų ugdymui. Dėkojame Jums už geranoriškumą ir paramą.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos rekvizitai:

E1 Gavėjo tipas: 2
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190137455
E3 Mokesčio dalies paskirtis: (pildyti nereikia)
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2.00
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: 2020 (jei skiriama ilgesniam laikotarpiui)

FR0512 forma pildymui
FR0512 formos pildymo pavyzdys

Pagarbiai
Mokyklos administracija