1,2% parama mokyklai

Esame dėkingi Jums, kurie kasmet 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) grąžinamos sumos skiriate mūsų mokyklai. Per 2018 metus iš 2 proc. buvo surinkta 2050 Eur. Surinktos lėšos buvo tikslingai panaudotos muzikinio skambučio įsigijimui ir pajungimui, mobilių mikrofonų pirkimui ir mokinių apdovanojimams. Likusi pinigų dalis buvo panaudota įrengiant žaidimų kambarį pirmajame pradinio korpuso aukšte.

2019 metais iš 2 proc. surinktas lėšas planuojama skirti edukacinių erdvių mokiniams kūrimui:

  1. Kūrybinę saviraišką skatinančios erdvės įrengimas pradinukų korpuse (skiriant 850 Eur);
  2. Judėjimą skatinančių erdvių kūrimas pradinukų korpuse (skiriant 300 Eur);
  3. Poilsio ir bendravimo erdvių kūrimas pagrindiniame korpuse (skiriant 1000 Eur);
  4. Skaitymą skatinančių erdvių kūrimas pradiniame ir pagrindiniame korpusuose (skiriant 1000 Eur).

Iš anksto dėkojame, kad paskirdami 2 proc. GPM prisidedate prie mokyklos ugdymo aplinkų gerinimo ir papildomų ugdymo priemonių įsigijimo. Įsipareigojame, kad šios lėšos bus panaudotos efektyviai ir skaidriai, o apie jų panaudojimą skelbsime mokyklos internetinėje svetainėje.

Apsisprendę paremti mokyklą, Jūs galite užpildyti prašymo formą FR0512 (versija 04) dviem būdais:

  1. Prisijungę per elektroninę bankininkystę internetinėje svetainėje: https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx/;
  2. Užpildyti ir pasirašyti atspausdintą deklaravimo formą (forma ir jos pildymo pavyzdys pridedama atskiru dokumentu), kurią perdavus klasės vadovui, mokyklos raštinės darbuotoja išsiųs paštu.

Prašymo formos priimamos iki 2019 m. gegužės 1 d., tačiau pildant atspausdintą deklaravimo formą prašome perduoti klasės vadovui iki 2019 m. balandžio 25 d.

Prašome paraginti ir savo artimuosius paremti Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją – juk tai nieko nekainuoja, o mokyklai paskirtos lėšos bus prasmingai panaudotos Jūsų vaikų ugdymui. Dėkojame Jums už geranoriškumą ir paramą.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos rekvizitai:

E1 Gavėjo tipas: 2
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190137455
E3 Mokesčio dalies paskirtis: (pildyti nereikia)
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 2.00
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: 2021 (jei skiriama ilgesniam laikotarpiui)

FR0512 forma (versija 04) pildymui
FR0512 formos pildymo pavyzdys

Pagarbiai
Mokyklos administracija