1,2% parama mokyklai

Mieli bendruomenės nariai – tėveliai ir pedagogai,

Esame dėkingi Jums, kad prisidedate prie mokyklos aplinkų gerinimo, o ypatingai tiems, kurie 1,2 proc. (anksčiau 2 proc.) gyventojų pajamų mokesčio (GPM) grąžinamos sumos skyrėte mūsų progimnazijai.

2021 metais progimnazijos paramos sąskaita (atidaryta atskira sąskaita) iš 1,2 proc. GPM pasipildė 1 395 Eur. Per 2021 metus surinkta suma buvo panaudota informatikos kabineto remontui, naujų kompiuterių pirkimui ir programinės įrangos kabinete atnaujinimui.

Iš 1,2 proc. paramos surinktos lėšos buvo tikslingai naudojamos aplinkų gerinimui (muzikinio skambučio įrengimui, mobilių mikrofonų pirkimui, bibliotekos atnaujinimui, mokinių apdovanojimams), tačiau kasmet dalis lėšų buvo atidedama ir kaupomos didesnės svajonės įgyvendinimui.

2021 metų balandžio mėnesį atlikus bendruomenės apklausą buvo identifikuotas prioritetas (kuriam nubalsavo didžioji dalis mokyklos bendruomenės) tapęs svajone – įrengti lauko klasę vidiniame progimnazijos kiemelyje. Įrengta lauko klasė bus naudojama pamokų vedimui ir mokinių laisvalaikio leidimui pertraukų ir po pamokų metu. Per ilgą laikotarpį, progimnazijos paramos sąskaitoje yra sutaupyta ir planuojama lauko klasei panaudoti apie 7000 Eur iš 1,2 proc. surinktų lėšų.

Kviečiame visus galinčius ir norinčius prisidėti prie mokyklos bendruomenės svajonės įgyvendinimo ir paskirti 1,2 proc. GPM paskirti lauko klasės įrengimui.

Apsisprendę paremti mokyklą, Jūs turite užpildyti prašymo formą FR0512, kurią galima rasti VMI deklaravimo paskyroje.

Prašymo forma gali būti pildoma tik elektroniniu būdu iki 2022 m. gegužės 1 d.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos rekvizitai:

E1 Gavėjo tipas: 2
E2 Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 190137455
E3 Mokesčio dalies paskirtis: (pildyti nereikia)
E4 Mokesčio dalies dydis (procentais): 1,2
E5 Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: 2021-2026 (jeigu sutinkate, galite paskirti paramą ilgesniam laikotarpiui, iki 5 metų)

Pagarbiai
Mokyklos administracija ir Mokyklos taryba