Informacija apie nuotolinio ugdymo organizavimą nuo 2021 metų pradžios

Informuojame, kad pandemijai tebesitęsiant, nuo 2021 m. sausio pradžios visų mokinių ugdymas bus organizuojamas nuotoliniu būdu.

Ugdymo pradžia ir pabaiga:

Priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniams ugdymas prasideda nuo 2021 m. sausio 4 d. (pirmadienio) iki sausio 31 d.

5-8 klasių mokiniams ugdymas prasideda nuo 2021 m. sausio 6 d. (trečiadienio) iki sausio 31 d.

Vadovaujantis 2020-12-30 dieną oficialiai paskelbta LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija, priešmokyklinukų ir pradinukų tėvams, globėjams (ir dirbantiems seneliams), prižiūrintiems vaikus, kurie neturi galimybės dirbti namuose nuotoliniu būdu, bus mokamos nedarbingumo išmokos.

Pagal 2020 m. gruodžio 31 d. patikslintą Kauno miesto savivaldybės informaciją, mokykloms sudaroma galimybė, tik išskirtiniais atvejais, kai tėvai (globėjai) dėl savo darbo pobūdžio negali užtikrinti savo vaikų priežiūros namuose, bei pateikę tai patvirtinančius dokumentus (pažymas iš darbdavių), gali atvesti vaikus, besimokančius pagal pradinio ugdymo programą, kurioje bus užtikrinta tik priežiūra bei maitinimas, o ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Išsamesnė informacija susipažinimui:

https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/nedarbingumas-ir-ligos-ismokos-tesiantis-pandemijai-ka-svarbu-zinoti-2021-metais

Dėl mokiniams teikiamos psichologinės pagalbos bus parengtas atskiras pranešimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atliekanti direktoriaus funkcijas

Sonata Alijošienė