5 klasių mokinių elektroninis nacionalinis pasiekimų patikrinimas

Lapkričio 10 – 12 dienomis mokykloje vyks 5 klasių elektroninis nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (E-NMPP).

E-NMPP vykdymo grafikas:

Testas Testavimo trukmė Vykdymo laikas
Skaitymo (teksto suvokimo) testas 45 min. Lapkričio 10 d. 8.45 val.
Pasaulio pažinimo testas 45 min. Lapkričio 11 d. 8.45 val.
Matematikos testas 45 min. Lapkričio 12 d. 8.45 val.

Mokyklos administracija