P A R A M A    M O K Y K L A I

Mieli tėveliai, mokytojai, buvę mokiniai,

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas numato 2015 m. sumokėtų pajamų mokesčio dalį (iki 2 proc.) skirti švietimo įstaigoms. Nuoširdžiai dėkojame, kad 2 proc. paramą skiriate Viktoro Kuprevičiaus pagrindinei mokyklai. Tokia Jūsų parama - didelė paspirtis gerinti vaikų ugdymo kokybę, atnaujinti ir modernizuoti mokyklos erdves. Būtume labai dėkingi, jei Jūs 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio sumos paskirtumėte mūsų mokyklai. Norėdami skirti 2 proc. mokyklos paramai, iki 2016 m. balandžio 30 d. užpildykite Mokesčių inspekcijos formą FR0512 versija 02 elektroninio deklaravimo sistemoje: http://deklaravimas.vmi.lt, taip pat užpildytą FR0512 versiją 02 formą galite perduoti klasių auklėtojams arba palikti mokyklos raštinėje.

 

Mokyklos rekvizitai:

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla, įmonės kodas 190137455,

Kovo 11-osios g. 94, LT - 50403 Kaunas, Tel. (8 37) 31 20 81; mob. 8 603 386 58

El. paštas: kupreviciausvm@kuprevicius.kaunas.lm.lt

AB DNB bankas Kauno skyrius

Pavedimų sąskaita – LT094010042500278234

 

                                                                                                                         Mokyklos administracija

Informacijos pateikimo data: 2016-03-21