Apie mokyklą

Mokyklos filosofijos centre – mokinys – kūrybiška, gebanti savarankiškai mokytis ir tobulėti visą gyvenimą asmenybė. Jos įgyvendinimas vyksta iniciatyviai, aktyviai veikiant bendruomenės struktūroms: metodinėms grupėms, metodinei tarybai, mokyklos tarybai, iniciatyvinėms darbo grupėms, klasių vadovams, mokinių tarybai.