A P I E    M O K Y K L Ą

Mokyklos filosofijos centre - mokinys - kūrybiška, gebanti savarankiškai mokytis ir tobulėti visą gyvenimą asmenybė. Jos įgyvendinimas vyksta iniciatyviai, aktyviai veikiant bendruomenės struktūroms: metodinėms grupėms, metodinei tarybai, mokyklos tarybai, iniciatyvinėms darbo grupėms, klasių vadovams, mokinių tarybai.

 

Informacijos pateikimo data: 2013-10-01