DĖL MOKINIŲ PAVASARIO ATOSTOGŲ

Dėl koronaviruso grėsmės, atsižvelgiant į kitų šalių patirtį, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais buvo pakeisti 2019 – 2020 mokslo metų bendrieji ugdymo planai: mokiniams skiriamos pavasario atostogos 2020 m. kovo 16 d. – kovo 27 d.

Atostogų metu bus sprendžiama, kaip bus atnaujinamas ugdymo procesas. Viena iš realiausių alternatyvų – nuotolinis mokymas bendrojo ugdymo mokyklose mokiniams, atitinkamai – nuotolinis darbas mokytojams. Instrukcijas / rekomendacijas pateiks LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Apie sprendimus progimnazijos administracija informuos bendruomenę Tamo dienyne ir interneto svetainės naujienose.


Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų BUP keitimo
Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl pradinio ugdymo programos BUP keitimo
2020 m. kovo 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasitarimo protokolas