VIII-ASIS VIKTORO KUPREVIČIAUS CHORŲ FESTIVALIS - KONKURSAS

Įsakymas dėl respublikinio bendrojo lavinimo mokyklų VIII-ojo V.Kuprevičiaus chorų festivalio - konkurso nuostatų tvirtinimo

Respublikinio bendrojo lavinimo mokyklų VIII-ojo V.Kuprevičiaus chorų festivalio - konkurso nuostatai

 

Natos:

Ir aš ir tu

Pajūriais

Skambėk, pavasarėli

 

Dainų žodžiai:

Ir aš ir tu

Pajūriais

Skambėk, pavasarėli

Respublikinis Viktoro Kuprevičiaus vardo bendrojo lavinimo mokyklų chorų konkursas:

 

Respublikinio VIII-ojo kompozitoriaus Viktoro Kuprevičiaus vardo mokyklinių chorų festivalio fragmentai:

 

Kauno miesto ir rajono Viktoro Kuprevičiaus mokyklinių chorų konkursas:

 

Kauno miesto ir rajono VII-ojo Viktoro Kuprevičiaus mokyklinių chorų festivalio fragmentai:

 

Kauno miesto VI-ojo Viktoro Kuprevičiaus mokyklinių chorų festivalio fragmentai:

 

Informacija atnaujinta 2015-06-05