Informacija 2020 – 2021 m. m. priešmokyklinukų ir pirmokų tėveliams dėl visuotinio nemokamo maitinimo

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kad pirmokui ar priešmokyklinukui būtų skirti nemokami pietūs naujais 2020-2021 mokslo metais, tėvai (globėjai) turi pateikti prašymus. Prašymus galima pradėti teikti jau nuo 2020 m. liepos 1 d.

Norint gauti nemokamus pietus jau nuo rugsėjo 1 d., prašymą – paraišką nemokamam maitinimui reikia pateikti iki rugpjūčio 20 d.

Susipažinimui pridedama prašymo – paraiškos forma:

Prašymo – paraiškos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

Prašymus – paraiškas galima teikti šiais būdais:

 1. el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą www.spis.lt (prie sistemos jungiamasi per banką);
 2. vykstant į seniūniją pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Tėveliams, kurių vaikų deklaruota gyvenamoji vieta yra Dainavos seniūnijoje, kreiptis į Socialinės paramos skyriaus (8 kabinetas) Asmenų aptarnavimo poskyrio specialistus.
 3. Išsamesnė informacija suteikiama tel. 8 (37) 412200.
  Priėmimo valandos:
  I, II, III 8.00-17.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00 val.),
  IV 8.00-12.00 val.,
  V 8.00-15.45 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00 val.).

 4. siųsti paštu nurodytu adresu: Nemuno g. 29, LT-44295 Kaunas;

Pridedamas dokumentų sąrašas:

Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas (2006-06-13, Nr. X-686);

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“;

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.

Mokyklos administracija