Informacinis pranešimas dėl ugdymo organizavimo 2020 m. lapkričio 9 – 27 d.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos 2020-11-05 dieną priimtu įsakymu skelbiama, kad netenka galios sprendimas pagal kurį priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų mokiniai mokosi nuotoliniu būdu iki lapkričio 11 d. Vadovaujantis LR vyriausybės priimtu sprendimu nuo lapkričio 9 d. priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programų mokiniams ugdymas vykdomas tiesioginio kontakto būdu.

Remiantis naujais sprendimais, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje nuo lapkričio 9 dienos (pirmadienio) iki lapkričio 27 dienos visi priešmokyklinės grupės ir 1-4 klasių mokiniai tęs mokymąsi mokykloje tiesioginiu būdu.

Šiuo laikotarpiu (lapkričio 9 – 27 dienomis) priešmokyklinės grupės ir pradinių 1 – 4 klasių mokiniams bus organizuojama VDM grupių veikla pagal anksčiau sudarytą mokinių sąrašą (nauji mokiniai nebus priimami). Neformalus švietimas vyks tik VDM grupių mokiniams pagal atskirą tvarkaraštį (tvarkaraštis pridedamas).

Nuo lapkričio 9 iki 27 dienos (karantino laikotarpiu) 5 – 8 klasių mokiniams taikomas mišrus ugdymas:

Klasė Kasdieninis mokymasis mokykloje Nuotolinis mokymasis namuose
5a, 5b, 5c 2020-11-09 iki 2020-11-20 2020-11-23 iki 2020-11-27
6a, 6b 2020-11-09 iki 2020-11-20 2020-11-23 iki 2020-11-27
7a, 7b 2020-11-23 iki 2020-11-27 2020-11-09 iki 2020-11-20
8a, 8b 2020-11-23 iki 2020-11-27 2020-11-09 iki 2020-11-20

Lapkričio 9 – 27 dienomis visi mokiniai, kurie mokysis kontaktiniu būdu, galės valgyti progimnazijos valgykloje įprasta tvarka, o mokiniams (kuriems priklauso nemokamas maitinimas), besimokantiems nuotoliniu būdu, bus išduodami sausi daviniai.

Mokyklos administracija