Integruota tikybos ir istorijos pamoka netradicinėje aplinkoje – Kauno mečetėje

2017 metų gruodžio 11 dieną Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 8b klasės mokiniai kartu su tikybos mokytoja E. Vidmantiene ir istorijos mokytoja L. Baliukeviečiene vyko į Kauno mečetę, kuri yra vienintelė mūrinė mečetė Lietuvoje.

Mokiniai buvo supažindinti su mečetės pastatymo ir veiklos istorija, architektūriniais bruožais. Mečetės administratorė paaiškino pastato vidaus struktūrą: vienoje sienoje yra mihrabas – niša, rodanti Mekos kryptį. Dešinėje pusėje yra pakyla ant laiptelių, vadinama minbaru, ant kurios palypėjęs imamas skaito pamokslą. Sienos išpuoštos labai kukliai – ant jų kabo muhirai – kaligrafiškai užrašytos ištraukos iš Korano.

Aštuntokai pakartojo tikybos ir istorijos dalykų žinias: įvardino penkias musulmonų pareigas – „arkanus“ bei aptarė šešias tikėjimo tiesas. Pamokos pabaigoje mečetės imamas arabiškai pagiedojo Korano ištrauką ir padėkojo mokiniams už žingeidumą.

Tikybos mokytoja E. Vidmantienė