Veiklos sritys

Mėnesių veiklos planai

2020 m. vasario mėnesio veiklos planas
2020 m. sausio mėnesio veiklos planas
2019 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2019 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2019 m. spalio mėnesio veiklos planas
2019 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas


2019 m. gegužės mėnesio veiklos planas
2019 m. balandžio mėnesio veiklos planas
2019 m. kovo mėnesio veiklos planas
2019 m. vasario mėnesio veiklos planas
2019 m. sausio mėnesio veiklos planas
2018 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2018 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2018 m. spalio mėnesio veiklos planas
2018 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas


2018 m. gegužės mėnesio veiklos planas
2018 m. balandžio mėnesio veiklos planas
2018 m. kovo mėnesio veiklos planas
2018 m. vasario mėnesio veiklos planas
2018 m. sausio mėnesio veiklos planas
2017 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2017 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2017 m. spalio mėnesio veiklos planas

 

Planavimo dokumentai

Vadovo 2019 m. veiklos ataskaita
Progimnazijos 2019 metų veiklos planas
Mokyklos 2019 – 2021 metų strateginis planas
Mokyklos 2019 – 2020 mokslo metų ugdymo planas

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatai
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos elektroninio dienyno nuostatai
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Įsakymas dėl patyčių prevencijos ir intervencijų vykdymo tvarkos aprašo
Patyčių prevencijos ir intervencijų vykdymo tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
1 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašas
2 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas