Veiklos sritys

Mėnesių veiklos planai

2023 m. sausio mėnesio veiklos planas
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2022 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2022 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2022 m. spalio mėnesio veiklos planas
2022 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas


2022 m. birželio mėnesio veiklos planas
2022 m. gegužės mėnesio veiklos planas
2022 m. balandžio mėnesio veiklos planas
2022 m. kovo mėnesio veiklos planas
2022 m. vasario mėnesio veiklos planas
2022 m. sausio mėnesio veiklos planas
2021 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2021 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2021 m. spalio mėnesio veiklos planas
2021 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas


2021 m. gegužės – birželio mėnesių veiklos planai
2021 m. balandžio mėnesio veiklos planas
2021 m. kovo mėnesio veiklos planas
2021 m. vasario mėnesio veiklos planas
2021 m. sausio mėnesio veiklos planas
2020 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2020 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2020 m. spalio mėnesio veiklos planas
2020 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas


2020 m. gegužės mėnesio veiklos planas
2020 m. balandžio mėnesio veiklos planas
2020 m. kovo mėnesio veiklos planas
2020 m. vasario mėnesio veiklos planas
2020 m. sausio mėnesio veiklos planas
2019 m. gruodžio mėnesio veiklos planas
2019 m. lapkričio mėnesio veiklos planas
2019 m. spalio mėnesio veiklos planas
2019 m. rugsėjo mėnesio veiklos planas

 

Planavimo dokumentai

Mokyklos 2021 – 2022 m. m. ugdymo plano pakeitimas
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 2022 metų veiklos planas
Mokyklos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų ugdymo planai
V. Kuprevičiaus progimnazijos vadovo 2022 m. veiklos ataskaita
V. Kuprevičiaus progimnazijos vadovo 2021 m. veiklos ataskaita
V. Kuprevičiaus progimnazijos 2021 metų veiklos ataskaita
V. Kuprevičiaus progimnazijos 2021 m. veiklos plano vykdymo ataskaita
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 2022-2024 metų strateginis planas


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 2021 metų veiklos planas
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 2020 metų veiklos planas
Mokyklos 2020 – 2021 m. m. ugdymo plano pakeitimas
V. Kuprevičiaus progimnazijos vadovo 2020 m. veiklos ataskaita
Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 2019 – 2021 metų strateginis planas

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos nuostatai
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos elektroninio dienyno nuostatai
Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka
Įsakymas dėl patyčių prevencijos ir intervencijų vykdymo tvarkos aprašo
Patyčių prevencijos ir intervencijų vykdymo tvarkos aprašas
Socialinės – pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas
1 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos krypčių sąrašas
2 priedas. Socialinės – pilietinės veiklos apskaitos lapas