Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija – didžiausią pridėtinę vertę kurianti mokykla

Mokyklų sukuriamos pridėtinės vertės skaičiavimas Lietuvoje dar naujovė, tačiau yra vienas svarbiausių ir itin Vakarų Europoje vertinamų rodiklių, atspindinčių tikrąjį mokyklos indėlį į visapusišką vaiko ugdymą.

Naujausių 2018 m. gruodžio mėnesį paskelbtų reitingų duomenimis (žurnalas „Reitingai: kokybiškiausieji“, 2018 m. gruodis – 2019 m. gegužė, 42 psl.), Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija pripažinta viena iš penkių Lietuvoje kokybiškiausiai ugdančių ir sukuriančių pridėtinę vertę progimnazijų. Pridėtinė vertė buvo vertinama 1200 Lietuvoje veikiančių mokyklų.

Mūsų progimnazijai didžiausią pridėtinę vertę kuriančios mokyklos pripažinimą lėmė penki vertinti kriterijai:

  1. Akademiniai mokinių pasiekimai (matematika, skaitymas, rašymas, pasaulio pažinimas).
  2. Mokinių savijauta mokykloje.
  3. Mokyklos klimatas.
  4. Patyčių lygmuo.
  5. Mokinių mokėjimas mokytis.

Skaičiuojant pridėtinę vertę buvo vadovaujamasi Nacionalinio egzaminų centro (NEC) mokinių pasiekimų patikrinimo standartizuotų testų duomenimis. Pridėtinės vertės skaičiavimo metodika gan sudėtinga ir žinoma tik NEC analitikams, tačiau galima paaiškinti ir paprastai: mokykla sukuria pridėtinę vertę, jeigu didelė dalis jos mokinių pralenkia savo tėvus ir ilgainiui pakyla aukščiau, nei buvo jų gimdytojai. Tokiu atveju yra vertinami vieno mokinio pasiekimai ir padaryta pažanga per keletą metų, t. y. po ketvirtos, šeštos ir aštuntos klasių, vadovaujantis standartizuotų testų vertinimais ir mokinių užpildytais klausimynais.

Labai svarbu teisingai suprasti, kokia yra pridėtinės mokyklos vertės samprata.

Pridėtinė mokyklos vertė – tai mokyklos indėlis į kiekvieno mokyklos mokinio pasiekimus. Didelė pridėtinė vertė rodo, kad mokykla labiau nei kitos šalies mokyklos, kuriose mokosi mokiniai iš panašios socialinės aplinkos, sugeba minimizuoti mokinių namų aplinkos įtaką.

Moksliniais tyrimais pagrįsta, kad mokinys, kuris gerai jaučiasi mokykloje, turi didelį potencialą daryti individualią pažangą ir siekti aukštų akademinių rezultatų. Pridėtinės vertės rodiklis parodo, kokią įtaką mokykla daro savo mokinių pasiekimams, formavimuisi ir emocinei brandai.

DŽIAUGIAMĖS IR DIDŽIUOJAMĖS, DĖKOJAME MOKYTOJAMS IR VISAI MOKYKLOS BENDRUOMENEI!