Konsultacijos patiriantiems sunkumų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms“, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. A-632 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais“, nuo 2021 m. kovo 15 d. iki balandžio 30 d. organizuojamos konsultacijos mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų.

Konsultacijų skyrimo prioritetai:

  1. 4 klasių mokiniams skiriamos matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijos mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti ir pasirengti Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui;
  2. 2-4 klasių specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams skiriamos konsultacijos mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti;
  3. 5 klasių mokiniams skiriamos lietuvių kalbos konsultacijos mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti;
  4. 8 klasių mokiniams skiriamos matematikos ir lietuvių kalbos konsultacijos mokymosi praradimams, atsiradusiems dėl nuotolinio mokymosi, kompensuoti ir pasirengti Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui.

Mokyklai organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu, konsultacijos teikiamos nuotoliniu būdu, ugdymo procesą organizuojant kasdieniu būdu, konsultacijos mokiniams teikiamos kasdieniu būdu.

Mokinių ir mokytojų, dalyvaujančių konsultacijose, sąrašas

Konsultacijų skaičius ir grafikas

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
atliekanti direktoriaus funkcijas
Sonata Alijošienė