Lietuvos mokinių 2018 m. technologijų olimpiada „Šimtas ateities ženklų Lietuvai“

„Šimtas ateities ženklų Lietuvai“ – tai mokinių atminimo dovana Lietuvai, kurią kūrė, įprasmino ir pristatė Lietuvos mokiniai savo kūrybiniuose darbuose. Kauno miesto savivaldybės Švietimo skyriaus iniciatyva įvyko technologijų olimpiada 2018. Olimpiada vyko dviem etapais. Pirmąjame etape mokiniai ruošė namų darbo užduotis. Antrąjį olimpiados etapą 2018 m. vasario 2 d. organizavo švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Alvyda Panfilaitė, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos direktorė Irena Švėgždienė ir Kauno technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkas Kazimieras Zuzevičius.

Šimtmečio proga organizuojama technologijų olimpiada vyko Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje, kur olimpiados atidarymo ir apdovanojimo meninę programą dovanojo progimnazijos kryptingo meninio ugdymo programos progimnazistų ansamblis „Kregždutės“ (mokytoja G. Kurienė), mokytojos V. Šilkūnienės vadovaujama tautinių šokių grupė ir A. Juzviko vadovaujama teatro grupė.

Kūrybinius darbus Lietuvos mokiniai kūrė ir eksponavo trijose grupėse: mitybos, tekstilės ir konstrukcinių medžiagų. 2018 m. kovo 21 d. įvyko Lietuvos mokinių 2018 m. technologijų olimpiados apdovanojimai už geriausiai išpildytas užduotis, įteikiant diplomus, padėkas ir dovanas kūrybinių darbų autoriams ir mokiniams padėjusiems pasiruošti mokytojams. Olimpiados akimirkas video klipe įamžino Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 8a klasės mokinė Rugilė Karalevičiūtė, jį ir kviečiame pasižiūrėti.