Mokiniai davė jaunojo šaulio iškilmingą pasižadėjimą

Kovo 11-ąją stoti į Jaunųjų šaulių gretas pasižadėjimą davė Ugnė U., Augustė B., Augustė Š. Kiti dalyvavusieji jaunieji šauliai taip pat gavo atsakingas užduotis! Džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo jaunaisiais šauliais!

Tėvynės labui!

Jaunųjų šaulių būrelio vadovė, mokytoja Rita Kybartienė