Mokyklos pedagogai mokosi, kaip pasirūpinti savo ir mokinių emocine sveikata, kad gerėtų pasiekimai ir didėtų pasitenkinimas

2018 metų lapkričio 23 dieną (penktadienį) po pamokų mokytojai skubėjo į renginių salę, kur vyko seminaras. Seminaro tema – „Stresas mokykloje: norma ir gresiantys pavojai“. Seminarą vedė VšĮ LIONS QUEST LIETUVA direktorius psichologas Linas Slušnys. Moksliniais tyrimais pagrįsta, kad santykiai yra gerų mokinių pasiekimų pagrindas ir itin svarbus mokytojų pasitenkinimo darbu veiksnys. Lektorius praktinėmis užduotimis padėjo mokytojams geriau suprasti, kokia žmogaus reakcija į stresą ir kokiomis priemonėmis galima stresą sumažinti, o stresui ištikus – kaip su tuo susitvarkyti. Pasak lektoriaus, sudėtingų vaikų įprastai yra 5 – 6 proc., tačiau šie vaikai pareikalauja iš pedagogų tris kartus daugiau dėmesio ir darbo laiko. Lektorius priminė gerai visiems žinomą tiesą, kad mokytojų emocinė savijauta nulemia vaikų savijautą, todėl patarė mokytojams šypsotis ir skleisti pozityvią nuotaiką savo mokiniams.