Laisvės gynėjų diena

2017 m. sausio 13 dieną mūsų mokyklos bendruomenė įsijungė į kasmetinę respublikinę akciją „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtą Lietuvos Laisvės gynėjų atminimui. Jau 26 metai mus skiria nuo tų įsimintinų 1991 metų sausio dienų, kai buvo sprendžiamas Lietuvos likimas – ar Lietuva bus Laisva, Nepriklausoma šalis.

 

Minint šią įsimintiną datą, pagerbiant žuvusius, mokykloje vyko įvairi mokinių ir mokytojų veikla:

 

*   Mokinių Tarybos nariai kiekvienam bendruomenės nariui segė sausio 13-osios simbolį – Neužmirštuolės žiedą.

 

*   8.00 – 8.15 val. mokyklos languose degė atminimo žvakutės.

 

*   Įvairiose mokyklos erdvėse parengti stendai, atspindintys tragiškus 1991 metų sausio 13-osios įvykius:

-   I a. fojė – stendas „Amžina Lietuvos garbė“ (istorijos mokytoja R. Talalienė, technologijų mokytoja G. Gelažienė, dailės mokytoja E. Šiurkienė).

-   II a. fojė – 1991 metų sausio įvykių vaizdinė medžiaga (istorijos mokytoja R. Talalienė, informatikos mokytojas V. Petkevičius).

-   Bibliotekoje eksponuojama leidinių, žyminčių šią įsimintiną datą, paroda (mokyklos bibliotekos vedėja R. Papovienė ir bibliotekininkė R. Tamošiūnienė).

-   Pradinių klasių korpuse paroda „1991 metų sausis...“ (pradinių klasių mokytoja J. Intienė).

 

*   Vyko netradicinės, integruotos istorijos, pilietiškumo, lietuvių kalbos, gamtos pažinimo, muzikos pamokos įvairiose klasėse (priešmokyklinio ugdymo grupė – pradinių klasių mokytoja V. Katinauskienė, 1c, 3a, 3b, 4b – pradinių klasių mokytoja J. Intienė, 6a, 10a – istorijos mokytoja R. Talalienė, 5a, 6b, 7b – muzikos mokytoja G. Kurienė).

 

Niekas neturi būti užmirštas.