Popietė „Be patyčių“ mokyklos bibliotekos skaitykloje

Kovo 22 dieną mokyklos bibliotekos skaitykloje „Zipio“ ir „Obuolio“ draugai surengė popietę „Be patyčių“, kurioje dalyvavo ir buvę būrelio nariai. Mokiniai vaidino įvairias situacijas, jas aptarėme, mokėmės atpažinti patyčias, aiškinomės taisykles dėl elgesio be patyčių, prisiminėme pagalbos draugui taisykles, rašėme linkėjimus klasei... Popietę paįvairino žaidimai, „Zipio draugų“ deklamuojami eilėraštukai.

 

Bibliotekoje surengta piešinių paroda „Patyčioms – ne“.

 

Tardami „patyčioms – ne“, pasižadėjome būti draugiškesni, dėmesingesni šalia esančiam...

 

R. Papovienė