Tarpdalykinės viktorinos „“ nugalėtojai –

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos septintokaiKol aštuntokai laiko standartizuotus testus, septintokai savo žinias pasitikrino BMT tarpdalykinėje viktorinoje „√M2 = √LIKBA“. Jau tapo tradicija, kad Kauno Viktoro Kuprevičiaus mokykloje renkasi BMT (besimokančių mokyklų tinklui) priklausančių mokyklų septintokai. Šiemet balandžio 26 d. vykusioje viktorinoje dalyvavo net 60 septintokų iš šešių mokyklų: Kauno Viktoro Kuprevičiaus ir Milikonių pagrindinių mokyklų, Kazio Griniaus ir Simono Daukanto progimnazijų, Šančių ir Vileišių mokyklų – daugiafunkcių centrų.

 

Viktorinos tikslas buvo skatinti mokinius domėtis matematikos ir kitų mokomųjų dalykų – lietuvių kalbos, istorijos, biologijos, muzikos ir kūno kultūros – ryšiais realiame gyvenime. Iš viso viktorinai buvo parengtos 24 užduotys, iš kurių 12 užduočių buvo skirta mokyklų pagrindinių komandų dalyviams ir 12 užduočių – sirgalių komandoms.

 

Viktorinai ruošėsi ne tik mokytojai. Jų vadovaujami vyresniųjų klasių mokiniai parengė 6 pranešimus, iš kurių pateikė dalyviams po du klausimus. Viktorinos iniciatorei Vandai Binevičienei, matematikos mokytojai metodininkei, išradingumo sudarant integruotas užduotis tikrai netrūko. Vienas užduotis septintokai gliaudė kaip riešutus, o su kitomis teko paplušėti. Vadovaujant lietuvių kalbos vyresniajai mokytojai Dalei Adamonienei, mūsų mokyklos 8a klasės mokinė Gaivilė Makarevičiūtė parengė pranešimą apie matematikos, pasaulio kalbų ir lietuvių kalbos ryšį. Anglų kalbos vyresniosios mokytojos Jūratės Pečiulienės parengta 10 klasės mokinė Milena Kalesninkaitė skaitė pranešimą apie anglų kalbos reikšmę kuriant šalies socialinę – ekonominę gerovę. Istorijos mokytojos metodininkės Reginos Talalienės parengta 8a klasės mokinė Aurelija Žekevičiūtė pristatė matematikos ir istorijos ryšį, o biologijos vyresniosios mokytojos Valerijos Šarkinienės paruošti 8a klasės mokiniai Dovydas Mickus ir Deividas Viburys pristatė pranešimą apie matematikos ir biologijos ryšius. Muzikos mokytojos metodininkės Giedrės Kurienės konsultuojama 10 klasės mokinė Eglė Navickaitė parengė pranešimą „Matematika muzikoje“, o kūno kultūros mokytojos metodininkės Jolantos Matuzevičienės vadovaujama 6a klasės mokinė Andrėja Matuzevičiūtė pristatė pranešimą apie matematikos ir kūno kultūros ryšį.

 

Po dviejų viktorinos turų, vadovaujant komisijos pirmininkei matematikos vyresniajai mokytojai Irmai Senikaitei, susumavus vertinimo komisijos narių balsus, dideliu (surinkus 32 balus) surinktų balų skaičiumi I vietą pelnytai iškovojo Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos komanda, II vieta (surinkus 20 balų) buvo skirta Kazio Griniaus progimnazijos komandai, o III vieta (surinkus 19 balų) atiteko Simono Daukanto progimnazijos komandai. Milikonių pagrindinės mokyklos, Šančių mokyklos – daugiafunkcio centro ir Jono ir Petro Vileišių mokyklos – daugiafunkcio centro komandos buvo pagerbtos padėkomis, o visi viktorinos dalyviai buvo apdovanoti saldžiais prizais ir viktoriną primenančia simbolika.

 

Dėkojame mokyklos svečiams už aktyvų įsitraukimą ir malonų bendradarbiavimą, mokyklos mokiniams už įdėtas pastangas organizuojant viktoriną, o mokytojams už sudarytas sąlygas mokiniams pasitikrinti savo žinias, skatinamą domėjimąsi matematika ir jos ryšiais su kitais mokomaisiais dalykais, atrandant vis daugiau praktiškų tarpdalykinių sąsajų realiame gyvenime.

 

Mokykla – tai kūrybinė erdvė augti ir skleistis talentams.

 

Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos

Direktorės pavaduotoja ugdymui Sonata Alijošienė