N A U D I N G O S    N U O R O D O S
Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius http://www.kaunas.lt
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija http://www.smm.lt
Nacionalinis egzaminų centras http://www.nec.lt
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras http://www.kpkc.lt
Švietimo informacinių technologijų centras http://www.ipc.lt/
Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema    http://www.aikos.smm.lt/
Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba http://www.kppt.lm.lt/
Portalas švietimui http://www.tinklas.lt/
 

Informacijos pateikimo data: 2017-04-20