Olweus patyčių prevencijos programa

Progimnazijoje penktus metus įgyvendinama Olweus patyčių prevencijos programa. 2022 m. mokyklai suteiktas sertifikuotas „Olweus mokyklos“ vardas, liudijantis apie kokybišką programos įgyvendinimą. Tuo labai džiaugiamės ir didžiuojamės.

Siekdami, kad ir toliau būtų kuriama saugi bendruomenės nariams aplinka, skatinamas teigiamas mokinių elgesys bei draugiškumas, progimnazijoje ir toliau vykdome Olweus patyčių prevencijos programą.

2022 m. lapkričio – gruodžio mėn. progimnazijoje vyko 3-8 klasių mokinių internetinė apklausa apie patyčias. Apklausa buvo vykdoma internetu (prisijungus prie serverio Norvegijoje). Dalyvavo 292 mokiniai (93.6 %). Labai džiaugiamės vis gerėjančiais apklausos rezultatais:

  • 98 % mokinių progimnazijoje turi gerų draugų.
  • 90 % mokinių patinka mokytis mūsų mokykloje.
  • 97% mokinių mano, kad mokykloje niekas nesimuša, neapkalbinėja, negąsdina, nemeluoja, stengdamiesi nuteikti prieš kitus, nesityčioja telefonu ar internetu, nerašo žeidžiančių žinučių.
  • 94 % išreiškė nuomonę, kad juos priima į draugų grupes, nevyksta ignoravimas ar atstūmimas.
  • 88 % mokinių nurodė, kad mokykloje jų niekas užgauliai ir pašaipiai nepravardžiuoja ir neerzina.
  • 85 % jaučiasi saugūs ir nebijo, kad iš jų kas nors gali tyčiotis.
  • 71 % mokinių pasitiki mokytojais ir mano, kad auklėtojas daug padaro stabdydamas patyčias.
  • 68 % mokinių teigia, kad jie visuomet stengiasi padėti vieni kitiems.