Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimas

Kauno V. Kuprevičiaus progimnazija pradėjo įgyvendinti Olweus patyčių prevencijos programą (OPPP). Rugsėjo 26 dieną visiems mokyklos darbuotojams programą pristatė Olweus PPP instruktorė Vida Šerėnienė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos socialinė pedagogė ekspertė. Supažindino su programos tikslais: sumažinti patyčias tarp mokinių, siekti geresnių tarpusavio santykių mokykloje. Programa siekiama kurti mokykloje tokią aplinką, kurioje suaugusieji imtųsi atsakomybės už tai, kad vaikai nebūtų skriaudžiami ir jaustųsi saugūs. Pagrindinės programos veiklos nukreiptos į mokykloje dirbančių suaugusiųjų mokymą: pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti, nustatyti griežtas nepriimtino elgesio ribas, nuolat taikyti elgesio taisykles, kurti saugesnę aplinką. Susirinkimo metu buvo numatyti ir aptariami artimiausi darbai 3 mėnesiams.