Pamoka kitaip

2017 m. gruodžio 15 dieną 5a klasė dalyvavo matematinių ir istorinių galvosūkių varžytuvėse.

Matematika ne veltui vadinama visų mokslų motina, o viduramžiais Jėzuitų vienuolių, kurie steigė mokyklas ir rūpinosi mokymo programomis Lietuvoje, buvo priskirta filosofijai ir menui. Matematikoje svarbi logika, išmonė, o dailės detalės tokios pat, kaip matematikoje – trikampiai, apskritimai, kvadratai… Matematiniai skaičiavimai, būtini istorijoje, nes skaičiuojame įvykių trukmę, o loginis mąstymas, tikslumas būtinas nagrinėjant bet kurį istorinį palikimą. O kur dar atidumas? Be to neapseina ir archeologai, ir istorikai, ir matematikai. Skaičiavome, varžėmės, pritaikėme per įvairių dalykų pamokas įgytas žinias, mokėmės bendrauti, bendradarbiauti, vertinti, įsivertinti. Nesvarbu laimėtojai, svarbu, kad įgijome žinių, patirties.

Mokytojos V. Binevičienė, R. Talalienė