Pilietiškumo ugdymo renginys „Tau, Lietuva“

Rugsėjo 23 dieną mokyklos stadione vyko pilietiškumo ugdymo renginys „Tau, Lietuva“. Jį mūsų mokykla organizavo kartu su Kauno Vytauto Didžiojo šaulių 2-ąja rinktine ir Kauno Dainavos seniūnija. 4 mokinių grupės po 20 mokinių iš 5, 6, 7, 8 klasių koncentrų (bendras mokinių skaičius – 80) dalyvavo pilietiškumo pamokoje, biatlono, šaudymo ir kliūčių ruožo rungtyse stadione, gavo šaulių rinktinės diplomus ir vaišinosi kareiviška koše. Dar po 5 mokinius iš koncentro (iš viso – 20 mokinių), buvo renginio organizatorių pagalbininkais.