Pirmokų laukia naujos pažinimo ir mokymosi galimybės jau nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija – vienintelė Kaune ir viena iš keturių Lietuvoje mokyklų, kurios išbandys naujausias interaktyvias priemones ir inovatyvius ugdymo metodus. Lietuvos mokslininkai bendradarbiaudami su atrinktomis mokyklomis kurs motyvuojantį, patyriminį ir probleminį ugdymą, teiks rekomendacijas ir skleis gerąją mūsų mokyklos patirtį kitoms Lietuvos mokykloms.

Iš 294 konkurse dalyvavusių Lietuvos mokyklų, mūsų progimnazija atrinkta dalyvauti inovacijų pradiniame ugdyme išbandymo projekte, kuris bus įgyvendinamas jau nuo 2019 metų rugsėjo mėnesio. Vadovaujant direktorės pavaduotojai Sonata Alijošienei, pradinių klasių mokytojoms Ievai Endrikytei (1a klasė) ir Indrei Rauleckienei (1c klasė) pirmokai turės naujas pažinimo ir ugdymo galimybes.

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija finansuoja projekte dalyvaujančias mokyklas ir projekto įgyvendinimo metu aprūpina naujausiomis interaktyviomis priemonėmis. Pirmokus pasitiks ne tik naujai įrengti kabinetai, tačiau ir plataus spektro bei pobūdžio priemonės:

  1. SMART interaktyvus ekranas,
  2. interaktyvus stalas,
  3. interaktyvios grindys Funtronic,
  4. interaktyvios lėkštės Hopspot.

Aktyvaus pobūdžio inovatyvios priemonės pradiniame ugdyme yra labai aktualios. Įvertinus tai, kad pradinių klasių mokiniai yra itin aktyvūs ir imlūs naujovėms. Naudodami šiuolaikines technologijas pradiniame ugdyme, mokytojai lengviau pasieks ir pagrindinį programos tikslą – ugdys aktyvų, kūrybingą vaiką, turintį rašymo, socialinių, pažintinių, informacinių, vertybinių gebėjimų pamatus.

Šiuolaikinės technologijos, kurios integruojamos į ugdymo procesą, puikiai tinka ir padeda geriau pasiekti keliamus programos tikslus ir uždavinius. Turimos priemonės bus naudojamos kitaip pateikiant mokomąją medžiagą, organizuojant mokymą ir mokymąsi šiose pradinio ugdymo srityse:

  • doriniame ugdyme,
  • kalbiniame ugdyme,
  • matematiniame ugdyme,
  • socialiniame ir gamtamoksliniame ugdyme,
  • meniniame ugdyme,
  • kūno kultūroje.

Ugdymo procese naudojamos ir integruotos technologijos leis mokiniams pasitelkti pagrindinius pojūčius (lytėjimas, matymas, klausymas). Šių prietaisų galimybės iš esmės beribės, juos naudojant galima pasiekti visus keliamus programos tikslus ir uždavinius pamokų metu.

Su kiekviena mokykla bus individualiai suderintas inovacijų pritaikomumas pamokoje, atsižvelgta į mokytojų turimus lūkesčius! Bus įdomu, smagu ir naudinga mokiniams, o mokslininkų paruošta metodinė medžiaga leis mokytojoms pateikti mokymo turinį vaikui įdomiai, patraukliai ir lengvai.

Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. atrinktų mokyklų mokytojai integruodami inovacijas, plėtos ir puoselės bendrąsias ir dalykines kompetencijas. Atrinktos mokyklos kartu su projekto įgyvendinimo grupe dalyvaus veiklose ir mokymuose, išbandys pasirinktos srities inovacijas, fiksuos ir reflektuos patirtį, dalysis metodinėmis įžvalgomis.