Popietė „Aš augu Lietuvoje“

Šių metų kovo 23 dieną Kauno V. Kuprevičiaus priešmokyklinukai (mokytoja R. Papovienė) pakvietė savo tėvelius, broliukus ir sesutes į popietę „Aš augu Lietuvoje“. Renginį pradėjome bendra daina, akomponuojant Danieliaus S. mamytei kanklėmis. Vaikučiai deklamavo eilėraštukus apie Lietuvą, gimtinę, šoko. Antroje šventės dalyje pravėrėme lietuvių tautosakos skrynią, kurioje buvo ir pajuokavimų, smagių dialogų, patarlių, priežodžių, paukštelių pamėgdžiojimų. Šventės pabaigoje visi šokome gerai žinomus ratelius, tokius kaip „Šiaudų batai“, „Kiškelis“, „Graži mūsų šeimynėlė“. Popietės pabaigoje vaikučių laukė tėvelių siurprizas.

Renginį skyrėme Lietuvos 100-mečiui, juk meilė tėvynei prasideda nuo pat mažų dienų, ugdant patriotiškumą.

Džiugu, kad tėveliai domisi ir dalyvauja bendrame grupės gyvenime.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Ramunė Papovienė