Prioritetinės veiklos kryptys

  • Mokinių kompetencijų, padedančių atskleisti individualius gebėjimus ir didinančių savarankišką asmens bei mokymuisi visą gyvenimą, ugdymas.
  • Ugdymo turinio kokybės tobulinimas užtikrinant ugdymo turinio kaitą atitinkančius šiuolaikinius reikalavimus.
  • Modernios bazės, būtinos efektyviam ugdymo proceso organizavimui, kūrimas.
  • Mokyklos bendruomenės narių kaip bendradarbiaujančios ir besimokančios bendruomenės partnerystės kūrimas.