Rekomendacijos ir informacija mokinių tėvams dėl emocinės (psichologinės) pagalbos

Tėvams rekomenduojama kreiptis į mokyklos psichologą, jei:

  • norite sužinoti vaiko mokymosi sunkumų priežastis ir kartu spręsti su jais susijusias problemas (mokyklos nelankymo, motyvacijos stokos, nepažangumo ir kt.);
  • norite, kad būtų įvertintos vaiko gebėjimų stipriosios ir silpnosios pusės, specialieji ugdymosi poreikiai;
  • pastebite vaiko bendravimo sunkumus (vaikas uždaras, sunkiai užmezga santykius su bendraamžiais, patiria patyčias);
  • vaikas turi emocinių ar elgesio problemų (perdėtas jautrumas, baimingumas, emocijų valdymo sunkumai, agresijos protrūkiai ir kt.);
  • vaikas susidūrė su krizine situacija (tėvų skyrybos, šeimos nario ar draugo mirtis, sunki trauma, patirta fizinė, emocinė ar seksualinė prievarta);
  • siekiate sustiprinti santykį su vaiku, bendravimo ir auklėjimo įgūdžius;
  • Pasikeitė vaiko elgesys ir tėvai neatranda elgesio pokyčių priežasčių.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais kreiptis telefonu 8 682 26234 ar rašyti adresu aldona.augustiniene@ktu.lt.

Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.

Konsultacijos vyksta sutartu būdu – tiesiogiai, telefonu ar per MS Teams (arba Zoom) platformą.


Konsultavimo laikas

Savaitės dienos Trečiadienis Ketvirtadienis
Darbo laikas 9.30–13.00 12.00–13.30

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

Patarimai, jei neramu

Rekomendacijos mokinių tėvams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu