UTA – ugdymo turinio atnaujinimas

2022–2023 mokslo metų planuojamas atnaujintų pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo programų diegimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose.

Visas atnaujinamas bendrąsias programas bei kompetencijų raidos aprašus galima rasti švietimo portale Emokykla.lt.

Portalo nuoroda: https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/