V. Kuprevičiaus progimnazijos jaunieji šauliai dalyvavo interaktyviose pilietiškumo žaidynėse „Aš esu pareiga“

Gausus būrys Vytauto Didžiojo 2-osios rinktinės jaunųjų šaulių, tarp jų ir Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos jaunųjų šaulių komanda „Vanagai“, gegužės 14 d. dalyvavo interaktyviose pilietiškumo žaidynėse „Aš esu pareiga“. Jos vyko Kauno tvirtovės VI forte.

Žaidynių tikslas – ugdyti neabejingus ir nelaimės atveju reaguoti pasiruošusius visuomenės narius, vienijant ir apmokant juos tinkamai veikti įvairių ekstremalių situacijų metu, suteikiant jiems specialiųjų žinių ir gebėjimų dalyvių komandoms atliekant institucijų atstovų parengtas praktines užduotis.

Mūsų komanda iš galimų 100 taškų surinko 88,5 taškus, mes augame ir tobulėjame ne tik savo labui. Tėvynės labui!

Būrelio vadovė, šaulė, mokytoja Rita Kybartienė