Darbo užmokestis

2019 metų Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos darbuotojų vidutiniai atlyginimai

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis apskaičiuotas mėnesinis darbo užmokestis (BRUTO), €
1 Direktorius 1 1 asmuo, neskelbiama
2 Mokytojas su kvalifikacija 7 910
3 Vyr. mokytojas 16 1121
4 Mokytojas metodininkas 21 1356
5 Direktorės pavaduotoja ugdymui 2 1465
6 Bibliotekininkė 1,75 880
7 Budėtojas 2 569
8 IKT specialistas 1 1 asmuo, neskelbiama
9 Kiemsargis 1,25 553
10 Mokytojo padėjėja 1,25 555
11 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2 557
12 Rūbininkas 1 585
13 Valytoja 7,2 545
14 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 1 asmuo, neskelbiama
15 Dokumentų koordinavimo ir archyvavimo specialistas 1 1 asmuo, neskelbiama
16 Būrelio vadovė 0,10 1 asmuo, neskelbiama
17 Logopedė 1 1 asmuo, neskelbiama
18 Psichologė 1 1 asmuo, neskelbiama
19 Raštvedys 1 1 asmuo, neskelbiama
20 Socialinis pedagogas 1 1 asmuo, neskelbiama
21 Spec. pedagogas 1 1 asmuo, neskelbiama