Darbo užmokestis

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos darbuotojų vidutiniai atlyginimai 2018 m. III ketvirtį

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
1 Bibliotekininkė 0,75 406,97
2 Budėtojas 2,50 441,16
3 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2,00 1064,37
4 IKT specialistas 2,25 628,50
5 Kiemsargis 1,25 399,42
6 Mokytojas metodininkas 15,67 948,58
7 Vyr. mokytojas 12,89 787,14
8 Mokytojas (su kvalif. kategorija) 4,90 693,56
9 Mokytojo padėjėja 1,20 400,00
10 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2,00 435,29
11 Rūbininkas 1,00 404,71
12 Valytojas 7,25 400,00