Darbo užmokestis

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos darbuotojų vidutiniai atlyginimai 2018 m.

Eil. Nr. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, €
1 Bibliotekininkė 2,49 498
2 Bibliotekos vedėja 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
3 Budėtojas 2,00 446
4 Būrelio vadovė 0,10 1 asmuo, neskelbiamas
5 Direktorius 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
6 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 2,00 1152
7 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
8 Dokumentų koordinavimo ir archyvavimo specialistas 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
9 IKT specialistas 2,0 659
10 Kiemsargis 1,25 201
11 Mokytojas metodininkas 15,30 1070
12 Vyr. mokytojas 9,93 949,04
13 Mokytojas (su kvalif. kategorija) 0,77 655
14 Mokytojo padėjėja 1,20 200
15 Logopedė 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
16 Meno vadovas 1,25 1 asmuo, neskelbiamas
17 Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas 2,00 469
18 Profesijos patarėjas 0,35 1 asmuo, neskelbiamas
19 Psichologas 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
20 Raštvedys 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
21 Rūbininkas 1,00 240
22 Socialinis pedagogas 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
23 Spec. pedagogas 1,00 1 asmuo, neskelbiamas
24 Valytojas 8,20 448