Istorija

Kauno Dainavos mikrorajono 32-oji vidurinė mokykla duris atvėrė 1972 m. rugsėjo 1-ąją. 1995 m. Kauno 32-ajai vidurinei mokyklai suteikiamas kompozitoriaus, Kauno miesto Garbės piliečio Viktoro Kuprevičiaus vardas. Mokyklos garbės svečiu ir bendruomenės nariu tapo Viktoro Kuprevičiaus sūnus kompozitorius Giedrius Kuprevičius.

MOKYKLOS DIREKTORIAI:

Algirdas Ločeris (1927 – 2003) – pirmasis direktorius, mokyklai vadovavo nuo jos įkūrimo iki 1992 m.

Edmas Malskis – mokyklos direktorius 1992 – 1995 m., lietuvių kalbos mokytojas.

Vanda Binevičienė – mokyklos direktorė 1995 – 2002 m., matematikos mokytoja metodininkė.

Irena Švėgždienė – mokyklos direktorė 2002 – 2020 m., lietuvių kalbos mokytoja ekspertė.

Sonata Alijošienė – mokyklos direktorė nuo 2021 m.

 

Mokyklos aplinkos modernizavimas. 2010 – 2011 m. mokykla įgyvendino ES Sanglaudos fondo ir LR valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą pagal priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“ bei dalyvavo Nacionalinėje „Mokyklų tobulinimo programoje plius“. Projektų metu šiuolaikiškai renovuotas mokyklos pastatas. Modernizuoti mokomieji kabinetai, juose įdiegtos naujausios ir pažangiausios interaktyvių technologijų mokymo priemonės, estetizuota mokyklos vidaus aplinka. Įdiegtas elektroninis dienynas.

Bendravimas ir bendradarbiavimas. Mokykla – atvira organizacija, bendraujanti ir bendradarbiaujanti su kitomis ugdymo įstaigomis, dalyvaujanti bendruose projektuose: BMT, Kauno profesinėmis mokyklomis, darželiais „Saulutė“, „Pagrandukas“, Miko Petrausko muzikos mokykla, LSU, KTU, VDU, AIESEC – Tarptautine studentų organizacija. Mokytojai teikia įvairias konsultacines paslaugas ugdymo(-si) klausimais, rengia bei vykdo kvalifikacines programas KPKC, PPRC, Organizuojamos edukacines – kvalifikacinės kelionės į Čekiją, Vokietiją, Lenkiją, Prancūziją, Vengriją.

Mokyklos kultūra ir patirtis. Nuo mokyklos įkūrimo iki šių dienų daugiausia ir gražiausių tradicijų išlaikė moksleivių dainavimas mokyklos choruose. 2001 m. mokykla pradėjo rengti Kauno miesto Viktoro Kuprevičiaus vardo mokyklų chorų festivalį. Mokyklos chorai yra aktyvūs mokyklos, Kauno miesto, respublikos mokinių chorų festivalių, Kauno miesto ir respublikinių Dainų švenčių, tarptautinių chorinės muzikos festivalių dalyviai ir laureatai. Jaunųjų literatų veikla – neatsiejama mokyklos kultūrinio gyvenimo dalis. Nuo 2005 m. lituanistai organizuoja jau tradicinę „Poezijos pavasarėlio“ šventę, kurioje nuolat dalyvauja poetas R.Keturakis, kiti žymūs Lietuvos poetai, rašytojai. Išleistos 8 mokinių kūrybos knygelės.

Muziejus. 1987 m. mokytojos D. Švirmickienės iniciatyva įkurtas mokyklos muziejus. Jame kaupiama įvairi literatūra, įamžinti mokyklos renginiai, šventės. Mokyklos muziejus įtrauktas į Lietuvos mokyklų muziejų katalogą.

2013 metais mokyklą baigė 39 abiturientų laida. Nuo 2013 mokslo metų mokykla vykdo priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programas.

Įgyvendinant Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarką, 2017 m. rugsėjo 1 d. mokykla pertvarkyta iš Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinės mokyklos į Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją.

 

Mokyklos atributika

Mokyklos herbas


 

Mokyklos vėliava