Sveikatos priežiūros specialistas

Teikia pirmą medicininę pagalbą mokyklos bendruomenei. Vykdo įvairius sveikos gyvensenos projektus. Teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas, kaupia ir pateikia metodinę medžiagą sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais, leidžia stendus, skaito paskaitas, veda pokalbius – diskusijas apie sveikatą. Dalyvauja organizuojant mokinių maitinimo priežiūrą, vykdo mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimą. Analizuoja ir teikia informaciją apie kasmetinius mokinių sveikatos patikrinimus.

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos sveikatos priežiūros specialisto veiklos planas 2022–2023 m. m.