Komisijos, darbo grupės, tarybos

2021 – 2022 m. m. Progimnazijos taryba

Progimnazijos taryba – aukščiausia progimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, kitų mokyklos bendruomenės narių ir vietos bendruomenės atstovų pastangas svarbiausiems progimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams, klausimams nagrinėti ir spręsti. Progimnazijos taryba už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams kartą per metus.

 • Pirmininkė – Rūta Janušonienė (lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja);
 • Pirmininkės pavaduotoja – Giedrė Kurienė (muzikos mokytoja metodininkė);
 • Sekretorė – Vida Katinauskienė (pradinių klasių mokytoja metodininkė).

 

2021 – 2022 m. m. Vaiko gerovės komisija

 • Pirmininkė – Jūratė Butkienė (direktoriaus pavaduotoja ugdymui);
 • Pavaduotoja – Eugenija Pocienė (socialinė pedagogė);
 • Sekretorė – Janina Intienė (pradinių klasių mokytoja metodininkė).

Nariai:

 1. Aldona Rupainienė – logopedė;
 2. Sonata Alijošienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai atliekanti direktorės funkcijas;
 3. Dalia Vaškevičienė – spec. pedagogė;
 4. Daiva Stumbrienė – psichologė;
 5. Regina Vaitkevičienė – matematikos mokytoja metodininkė;
 6. Aldona Krikštanavičienė – pradinių klasių mokytoja metodininkė;
 7. Dalė Adamonienė – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė.