Pradinis ugdymas


Pradinis ugdymas
Vaikų pasirengimas mokyklai


 

Būsimos pirmokų mokytojos

Vida Katinauskienė

Esu mokytoja Vida. Pedagoginį darbą dirbu nuo 1987 metų. 1993 metais pradėjau dirbti Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje, o 2006 metais įgijau pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją. 2019 metais suteikta teisė dirbti tarptautinės emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Obuolio draugai“ pedagogu. 2020 metais suteikta teisė įgyvendinti ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“. Manau, kad mokytojo darbas – tai iššūkis, galimybė nuolat tobulėti, mokyti kitus ir mokytis pačiai. Kartu su mokiniais dalyvaujame įvairiuose projektuose, konkursuose, organizuojame juos patys. Džiaugiuosi savo mokiniais ir kūrybingais, iniciatyviais tėveliais.

Kviečiu prisijungti prie mūsų mokyklos bendruomenės.

 Aldona Krikštanavičienė

1982 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą. Pradinio ugdymo pedagogikos studijas. Įgijau pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

2008 m. įgijau pradinių klasių mokytojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją.

2019 m. įvykdžiau tarptautinę emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą. Suteikta teisė dirbti tarptautinės programos „Obuolio draugai“ pedagogu.

2020 m. baigiau ankstyvosios prevencijos programą. Suteikta teisė įgyvendinti programą „Įveikiame kartu“ ugdymo įstaigose.

Būti mokytoju – tai nuolatinė kūryba ir improvizacija. Pamokose stengiuosi pasiūlyti ugdytiniams tokią veiklą, kuri paskatintų atsiskleisti laisvai, kūrybingai bei atsakingai asmenybei. O kad pamokos būtų sėkmingos, įdomios, naudoju informacines komunikacines technologijas, pasitelkiu inovatyvius mokymo metodus bei tinkamą aplinką. Naujų idėjų ir būdų, kaip mokymosi procesą padaryti mokiniams patrauklesnį, semiuosi dalyvaudama kvalifikacijos tobulinimo kursuose, seminaruose, paskaitose…

Su mokiniais keliaujame, dalyvaujame konkursuose, akcijose, olimpiadose, projektuose. O koks džiaugsmas, kai ne tik dalyvauji, o ir laimi!

Vaikai – tai unikalūs kūriniai, nuoširdžiai mylintys, tikintys, laisvi, geri, teisingi. Siekiu, kad kiekvienas mano mokinys jaustųsi saugus, vertinamas ir mylimas. Man labai svarbu, kad vaikas išmoktų džiaugtis gyvenimu ir užaugtų geru Žmogumi.

 


Aurelija Lapinskienė

Sveiki, aš mokytoja Aurelija.

  • 1993 metais baigiau Šiaulių pedagoginį institutą, pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos specialybę.
  • 2006 metais įgijau mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.
  • 2019 metais suteikta teisė dirbti tarptautinės emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Obuolio draugai“ pedagogu.
  • 2020 metais suteikta teisė įgyvendinti ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“.

Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje dirbu nuo 1993 metų. Mokydama vaikus galiu save realizuoti, įgyvendinti sumanymus. Dirbdama mokytoja jaučiuosi reikalinga, gerbiama ir mylima.

Teigiama mokymosi motyvacija – pradinio ugdymo pagrindas. Stengiuosi, kad pirmoji mokyklinė patirtis būtų sėkminga, neštų džiaugsmą, mokinys tobulėtų visapusiškai: formuotųsi ne tik jo gebėjimai ir įgūdžiai, bet ir bendražmogiškosios vertybės – darbštumas, atsakingumas, sąžiningumas, tolerancija, kūrybiškumas. Daug dėmesio skiriu mokinių pažinimui, užduotis diferencijuoju pagal mokinių poreikius ir galias.

Džiaugiuosi, galėdama vaikams suteikti daug teigiamų emocijų, skatindama jų saviraišką, plėtodama tobulėjimo galimybes.

Vaikai – tai maži stebuklai, mūsų širdyse užimantys daugiausia vietos – išdykę, gražūs ir geri. Jie verti mūsų rūpesčio, pastangų būti pažinti. Jie suteikia gyvenimo prasmę.

Iki malonaus susitikimo pirmoje klasėje.