Pradinis ugdymas


Pradinis ugdymas
Vaikų pasirengimas mokyklai


 

Būsimos pirmokų mokytojos

Janina Intienė

Išsilavinimas

1974 – 1978 m. Kapsuko (dabar Marijampolės) O. Sukackienės pedagoginė mokykla. Dėstymas pradinėse bendrojo lavinimo mokyklos klasėse. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

1978 – 1981 m. Šiaulių pedagoginis institutas. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis

Nuo 1981 metų iki dabar Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija.

Darbo stažas 37 metai.

Kvalifikacinė kategorija

2001 m. – Pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

1994 m. – Pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

 


Ieva Endrikytė

Išsilavinimas

2011 – 2015 m. Vilniaus universitetas, anglų ir kita užsienio (ispanų) kalba. Diplomas su pagyrimu.

2016 – 2018 m. Kauno technologijos universitetas, edukologija. Diplomas su pagyrimu.

Darbo patirtis

2015 – 2016 m. Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazija. Anglų kalbos mokytoja pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pakopose.

2017 – 2018 m. Kauno Simono Daukanto progimnazija. Anglų kalbos mokytoja pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose.

2017 – šiuo metu. Kalba.lt. Anglų ir ispanų kalbų mokytoja priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pakopose.

2018 – šiuo metu. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija. Anglų kalbos mokytoja pradinėje ugdymo pakopoje.

 


Indrė Rauleckienė

Išsilavinimas

Šiuo metu studijos Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijoje pagal pradinio ugdymo studijų programą.

2001 – 2003 m. studijos Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete, įgytas kvalifikacinis sociologijos magistro laipsnis. Diplomas su pagyrimu.

1997 – 2001 m. studijos Lietuvos kūno kultūros akademijos sveikatos fakultete, įgyta sveikatos ir kūno kultūros mokytojo kvalifikacija ir edukologijos bakalauro laipsnis.

Darbo patirtis

2016 – 2019 m. mokytojų kvalifikacijos tobulinimo centro (Edukacinės kompetencijos centras) direktorė Kauno technologijos universitete. Nacionalinių projektų „Visos dienos mokykla“, „Samsung mokykla ateičiai“, „Nepamiršk parašiuto“ ekspertė. Kūrybiškumo lavinimo metodo švietime „Dizainu grindžiamas mąstymas“ (angl. Design thinking) lektorė.

2005 – 2016 vyriausioji analitikė, lektorė Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete.

2000 – 2003 m. neformalaus švietimo mokytoja Kauno Palemono vidurinėje mokykloje.

Geroje mokykloje gyvenimas ir ugdymas (is) susilieja! Mano tikslas – siekti nuolatinės mokinio akademinės pažangos jam tinkamu būdu ir tempu, sudaryti saugią psichologinę aplinką asmenybės augimui, tikėti mokinio sėkme ir atskleisti stipriąsias savybes.