Pradinis ugdymas

Būsimos pirmokų mokytojos

Lina Dzimidavičienė

1997 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

1999 m. įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.

2004 m. įgijo mokytojo metodininko kvalifikacinę kategoriją.

2004 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo etninės kultūros mokytojo kvalifikaciją.

 


Danguolė Gilienė

1987 metais baigė Kapsuko O. Sukackienės pedagoginę muzikos mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

1992 metais baigė Šiaulių pedagoginį institutą, įgijo pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

1993 metais pradėjo dirbti dabartinėje Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje.

1997 metais suteikta vyresniojo mokytojo (pradinio mokymo) kvalifikacijos kategorija.

2002 metais suteikta pradinio ugdymo mokytojos metodininkės kvalifikacijos kategorija.

 


Aurelija Mickienė

1991 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo pradinių klasių ir muzikos mokytojos specialybę.

2001 m. įgijo vyresniojo mokytojo kvalifikacinę kategoriją.