Pradinis ugdymas


Pradinis ugdymas
Vaikų pasirengimas mokyklai


 

Būsimos pirmokų mokytojos

Žibutė Buinevičienė

Išsilavinimas

1984 – 1989 m. LTSR Tautų draugystės ordino valstybinė konservatorija. Muzikos mokytojo – choro dirigento kvalifikacija.

1995 – 1998 m. Klaipėdos universiteto pradinio ugdymo fakultetas. Pradinio mokymo pedagogika ir metodika. Pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.

Darbo patirtis

1984 – 1986 m. Klaipėdos m. II-oji muzikos mokykla.

1987 – 1995 m. Jonavos raj. Kulvos pagrindinė mokykla, kultūros namai, lopšelis – darželis.

2008 – 2017 m. Kauno raj. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija.

1995 – 2008 m., 2017 – 2020 m. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija.

Kvalifikacinė kategorija

1995 m. – muzikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

2000 m. – pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

2003 m. – muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2004 m. – pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

 


Jolita Petraitytė

1994 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą. Pradinio ugdymo pedagogikos studijas. Įgijau pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją.

1998 m. įgijau pradinių klasių vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

2019 m. baigiau emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą. Suteikta teisė įgyvendinti programą „Įveikiame kartu“ ugdymo įstaigose.

2020 m. baigiau OLWEUS patyčių prevencijos programą.

Mokykloje dirbu nuo 1991 m.

Šiuolaikinė pamoka, šiuolaikinis gyvenimo tempas verčia judėti vis pirmyn. Kiekviena diena atneša naujų potyrių, džiaugsmų ir rūpesčių. Kad visiems būtų gera mokytis ir dirbti, mokau vaikus tolerancijos, bendradarbiavimo, dėmesingumo vienas kitam. Siekiu, kad ugdymas būtų įvairiapusis, skatinantis nuosekliai mąstyti, artimiau ir geriau pažinti bei suvokti pasaulį. Taigi dirbdama su vaikais stengiuosi, kad mokykloje jie jaustųsi saugūs, pasitikintys savimi, būtų savarankiški, linksmi ir laimingi.

 Aušra Jančauskaitė

1985 metais VVU įgijau filologės, rusų kalbos mokytojos specialybę, 1993 metais ŠPI – pradinių klasių mokytojos specialybę, 2004 metais – etnokultūros mokytojos specialybę. 2019 metais baigiau ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“. Esu vyresnioji mokytoja.

Pamokos – pagrindinė mokinių veikla mokykloje. Kad ji būtų ne tik naudinga, bet ir įdomi, taikau įvairius metodus, remiuosi mūsų senolių etnokultūriniu palikimu, naudoju informacines komunikacines technologijas, skatinu mokinius dirbti savarankiškai. Ugdymas vyksta ne tik mokyklos klasėse, bet ir muziejuose, teatruose, parkuose, bažnyčiose ir kitose aplinkose. Kartu su mokiniais dalyvaujame įvairiuose projektuose. Neįsivaizduoju sėkmingo ugdymo be tėvelių paramos. Jie – laukiami mūsų svečiai, išmintingi patarėjai, šaunūs žiūrovai, linksmi dalyviai. Bendromis jėgomis mes įveikiame sunkumus, surandame optimaliausius problemų sprendimus, kad mokiniams mokykloje būtų gera ir saugu, kad jie sėkmingai keliautų pažinimo keliu.