Pradinis ugdymas

INFORMACIJA BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVELIAMS

  • Vasaros mokyklėlė vyks birželio 20–21 d. 9–11 val.
  • Sutarčių pasirašymo laikas: birželio 20, 21, 22 dienomis 8.30–16.30 val. (mokyklos raštinėje). Turėti vaiko gimimo liudijimą.
  • Birželio 21 d. 11–13 val. siuvyklos „Tometa“ atstovai atvyks į mokyklą – galėsite užsisakyti mokyklinę uniformą (I aukšte).
  • Birželio 20–21 d. 11–16 val. mokykloje bus galima įsigyti padėvėtų mokyklinių uniformų (I aukšte).
  • Birželio 21 d. 17 val. vyks susirinkimas būsimų pirmokų tėveliams salėje, po to klasėse.

Pradinis ugdymas
Vaikų pasirengimas mokyklai


 

Būsimos pirmokų mokytojos

Aurelija Mickienė

Esu pradinių klasių vyresnioji mokytoja Aurelija Mickienė.

Mokykloje dirbu virš 30 metų.

Esu baigusi Šiaulių pedagoginį universitetą ir įgijusi pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos bei muzikos mokytojos specialybes.

2019 m. įvykdžiau tarptautinę emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą. Suteikta teisė dirbti tarptautinės programos „Obuolio draugai“ pedagogu.

2021 m. baigiau ankstyvosios prevencijos programą. Suteikta teisė įgyvendinti programą „Įveikiame kartu“ ugdymo įstaigose.

Įvairių kompetencijų, patirties įgiju lankydamasi įvairiuose seminaruose, respublikinėse konferencijose, tad pedagogines inovacijas, savo žinias noriai pritaikau savo darbe, bei pati dalinuosi gerąja patirtimi.

Daug dėmėsio skiriu mokinių pažinimui, užduotis diferencijuoju pagal mokinių poreikius ir galias. Mokymo turiniui perteikti naudoju ne tik vadovėlį, bet ir kitus informacijos šaltinius: enciklopedijas, žemėlapius, muzikos įrašus, mokomąsias kompiuterines programas.

Esu laiminga, kad galiu prisidėti prie mokyklos, atliepiančios šiandieninio vaiko poreikius, kurioje ugdymas orientuotas į vaiką, jo gebėjimus. Manau, kad mylėdami ir suprasdami vaiką turime jam duoti ne tik tai, ko jis nori, bet svarbiausia ir tai, ko jam reikia. Mokydama vaikus stengiuosi sukurti tokią atmosferą, kurioje dominuoja natūralus pažinimo džiaugsmas, tolerancija, nebijojimas suklysti, pagarba ir atvirumas, kurios centre yra VAIKAS. O aš esu ir noriu būti mokytoja, veiklos organizatore, patarėja ir vienu artimiausių žmonių pradinuko gyvenime. Dirbdama su vaikais jaučiuosi ir reikalinga, ir mylima.

Skatinu tėvelius aktyviai dalyvauti klasės gyvenime. Vaiko sėkmė mokykloje priklauso ne vien nuo mokytojo. Čia labai svarbi yra pasidalinta atsakomybė tarp tėvų, mokytojo ir vaiko. Todėl esu atvira darniam bendravimui, nuomonių, lūkesčių išsakymui. Tik bendrai veikdami galime pasiekti gerų mokymosi rezultatų, stipresnės vaiko motyvacijos ir saugumo jausmo.

Tikiu, kad ne vien žiniomis, bet ir šiltu žodžiu, kuriuo padrąsiname, nuraminame, patariame,- visu tuo prisiliečiame prie vaikų ateities.

Iki malonaus susitikimo pirmoje klasėje.

 


Vilida Abromienė

Sveiki, aš mokytoja Vilida.

Pedagoginį darbą dirbu nuo 1993 metų. Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje pradėjau dirbti 2019 metais pradinių klasių mokytoja. Myliu savo darbą, nors kiekviena diena pilna netikėtumų. Kiekvieną kartą susitikdama su savo mokiniais, ne tik suteikiu jiems žinių, bet ir pati įgaunu vis naujų patirčių.

Vaikai – tarsi maži suaugusieji, turintys rimtų, neatidėliotinų reikalų, neišspręstų problemų ir labai tikrų džiaugsmų. Čia mes ne tik mokomės, bet ugdome savyje žmones, kuriais džiaugtųsi ir didžiuotųsi mūsų tėčiai ir mamos. Džiaugiuosi visada savo mokinių tobulėjimu, net ir nedideliais pasiekimais, o kartu ir kūrybingais, iniciatyviais tėveliais. Stengiuosi kurti pozityvius santykius, jaukų ir šiltą klasės klimatą.

Teigiama mokymosi motyvacija – pradinio ugdymo pagrindas. Palankioje aplinkoje jūsų vaikas pasieks norimų rezultatų, atsiskleis kaip asmenybė. Laukiu jūsų žingeidžių ir nusiteikusių maloniam, šiek tiek kantrybės reikalaujančiam darbui.

 


Lina Dzimidavičienė

Esu pradinių klasių mokytoja metodininkė Lina Dzimidavičienė. Baigiau Šiaulių pedagoginį institutą, pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos specialybę. Vilniaus pedagoginį universitetą, etnokultūros mokytojo specialybę.

Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje dirbu nuo 1993 metų. Mokytojo darbas – tai nuolatinis tobulėjimas ir siekis įgyti naujų žinių bei jas pritaikyti savo darbo praktikoje. Įgyta patirtis dalyvaujant emocinių ir elgesio problemų prevencijos programos „Obuolio draugai“ ir ankstyvosios prevencijos programos „Įveikiame kartu“ mokymuose, padeda kurti emociškai tvarius mokinių santykius klasėje, taip mokiniai jaučiasi laimingesni, labiau įsitraukia į mokymosi veiklas. Šis darbas mane džiugina, nes suteikia galimybę dalintis tuo, ką turiu geriausio: širdies šiluma, žiniomis, sukaupta išmintimi.

Supažindinu mokinius su Finansinio raštingumo stiprinimo programa „Mano bendruomenė“ įvairių dalykų pamokose. Pirmokams viskas yra įdomu, toks amžius yra tinkamas metas pradėti kalbėti apie pinigus, jų srautus, o svarbiausia padėti mokiniams atskirti norus nuo poreikių.

Ieškau naujų mokymo būdų, žadinančių mokinių susidomėjimą, kūrybiškumą. Skatinu mokinius gerbti kito nuomonę bei drąsiai išsakyti savąją, džiaugtis savo ir draugų siekiais, būti atsakingais. Stengiuosi mokinius ir tėvelius įtraukti į bendras veiklas.

Vaikai – tai maži stebuklai, mūsų širdyse užimantys daugiausia vietos – išdykę, gražūs ir geri. Siekiu, kad mano mokiniai jaustųsi saugūs, vertinami ir mylimi. Man labai svarbu, kad vaikas išmoktų džiaugtis gyvenimu ir užaugtų geru Žmogumi.