Vadovai

Mokyklos direktorė

Irena Švėgždienė (II vadybinė kategorija)

Telefonas / Faksas: (8-37) 31 20 81

El. paštas: kupreviciausvm@kuprevicius.kaunas.lm.lt

1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, lietuvių kalba ir literatūra, filologas, mokytojas.

2004 m. baigė KTU, vadyba – magistras.

2001 m. suteikta lietuvių kalbos mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija.

2009 m. suteikta II vadybinė kategorija.

 

Direktorės pavaduotojos ugdymui:

Jūratė Butkienė

El. paštas: jurate@kuprevicius.kaunas.lm.lt

1993 m. baigė KTU, informatika, diplomuotas inžinierius.

2002 m. baigė KTU Edukologijos institutą, edukologija, mokytojas.

2006 m. suteikta informacinių technologijų vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

2015 m. suteikta III vadybinė kategorija.

 

Sonata Alijošienė

1993 m. baigė KTU Ekonomikos fakultete vadybos studijas ir įgijo diplomuoto inžinieriaus laipsnį.

1996 m. baigė KTU Ekonomikos fakultete vadybos studijas ir įgijo magistro laipsnį.

2013 m. KTU Socialinių mokslų fakultete įgijo pedagogo kvalifikaciją.

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

Arūnas Urbonavičius

Telefonas: (8-37) 31 19 64

1978 m. baigė KTU, mechanika, inžinierius – mechanikas.