Vadovai

Mokyklos direktorė

Sonata Alijošienė

El. paštas: sonata.alijosiene@gmail.com

Telefonas: (8-686) 18460

1993 m. baigė KTU Ekonomikos fakultete vadybos studijas ir įgijo diplomuoto inžinieriaus laipsnį.

1996 m. baigė KTU Ekonomikos fakultete vadybos studijas ir įgijo magistro laipsnį.

2013 m. KTU Socialinių mokslų fakultete įgijo pedagogo kvalifikaciją.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui

Jūratė Butkienė

El. paštas: jurate@kuprevicius.kaunas.lm.lt

1993 m. baigė KTU, informatika, diplomuotas inžinierius.

2002 m. baigė KTU Edukologijos institutą, edukologija, mokytojas.

2006 m. suteikta informacinių technologijų vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija.

2015 m. suteikta III vadybinė kategorija.

 

Direktorės pavaduotojas ūkio reikalams

Arūnas Urbonavičius

Telefonas: (8-37) 31 19 64

1978 m. baigė KTU, mechanika, inžinierius – mechanikas.