Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka

Mokinių priėmimą į progimnaziją reglamentuoja Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. T-68 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2019-2020 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2019-2020 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo” ir Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų, patvirtintų Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. A-3733 „Dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatų patvirtinimo”.

2019 – 2020 m. m. progimnazijoje formuojamos 2 priešmokyklinės grupės ir 3 pirmos klasės.

Pradėti mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas pirmumo teise priimami asmenys, gyvenantys progimnazijos aptarnavimo teritorijoje.

Jei norinčiųjų mokytis progimnazijoje yra daugiau nei laisvų vietų, asmenys priimami atsižvelgiant į jų mokymosi pasiekimus.

  • Prašymai mokytis priešmokyklinės grupės ir 1-ose progimnazijos klasėse 2019 – 2020 m. m. pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2019 m. kovo 7 d. (ketvirtadienio) 12 val. iki birželio 3 d.
  • Jei asmuo pageidauja prašymą pateikti tiesiogiai, prašymai priimami progimnazijos raštinėje (I aukšte) kiekvieną darbo dieną nuo 8.15 iki 16.00 val.
  • Prašymo dėl priėmimo į progimnaziją padavimo data ir laikas įtakos priimamų asmenų eiliškumui neturi.

Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2019 – 2020 mokslo metais organizavimo

2019 – 2020 m. m. planuojamos vykdyti ugdymo programos:

  • Priešmokyklinio ugdymo programa (4 valandų)
  • Pradinio ugdymo programa
  • Pagrindinio ugdymo (I dalies) programa

Planuojami klasių komplektai 2019 – 2020 m. m.

Priešmokyklinė 1 2 3 4 5 6 7 8
1 3 3 3 3 2 2 2 2
16 72 66 70 66 50 59 49 48

Laisvų vietų klasėse skaičius 2019 – 2020 m. m.

Klasė Laisvų vietų skaičius
Priešmokyklinė grupė 4
Pirmos klasės 2
Antros klasės 5
Trečios klasės 2
Ketvirtos klasės 4
Penktos klasės 7
Šeštos klasės 2
Septintos klasės 6
Aštuntos klasės 4