Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka

Kviečiame vaikus mokytis Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje priešmokyklinės, pradinės ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programose.

2018 – 2019 m. m. Kauno Viktoro Kuprevičiaus mokykloje bus komplektuojamos 3 pirmosios klasės po 24 mokinius (pasirengta priimti 72 mokinius) ir viena priešmokyklinė grupė iki 20 mokinių.

Informuojame būsimų mokinių tėvelius, kad prašymai pradėti mokytis Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje bus priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, patvirtintu Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2018-2019 m. m. organizavimo

Vadovaujantis bendrai nustatyta priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2018 – 2019 m. m. organizavimo tvarka, svarbiausia informacija, kuri reikalinga žinoti tėveliams:

 1. Prašymų pateikimas. Prašymai pradėti mokytis 2018 – 2019 m. m. progimnazijoje (vasaros laikotarpiu nuo 2018-07-02 iki 2018-08-31) priimami tik mokyklos raštinėje, kadangi elektroninė informacinė sistema atjungta.
 2. Prašymų priėmimo laikas ir vieta. Dėl prašymų priėmimo prašome kreiptis į mokyklos raštinę, kuri vasaros laiku nuo 2018-07-02 iki 2018-08-10 dirba nuo 8.00 iki 15.00 val., o nuo 2018-08-13 iki 2018-08-31 dirba nuo 8.00 iki 16.00 val.
 3. Reikalingi pateikti dokumentai:
  1. prašymas (užpildytas popierinis variantas);
  2. gimimo liudijimo kopija;
  3. vaiko sveikatos pažyma;
  4. dvi dokumentinės nuotraukos.

Mokinių priėmimo į Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją komisija:

  • komisijos pirmininkė – Sonata Alijošienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
  • komisijos sekretorė – Vida Katinauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos narė;

Komisijos nariai:

 • Jūratė Butkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Mokyklos tarybos pirmininkė;
 • Aušra Jančauskaitė, pradinių klasių vyr. mokytoja, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.

Šiuo metu mokykloje yra laisvų vietų:

Priešmokyklinėje klasėje – 2 laisvos vietos;
1 klasėse – 2 laisvos vietos;
2 klasėse – 2 laisvos vietos;
3 klasėse – 3 laisvos vietos;
4 klasėse – 3 laisvos vietos;
5 klasėse – 2 laisvos vietos;
6 klasėse – 4 laisvos vietos;
7 klasėse – 4 laisvos vietos;
8 klasėse – 2 laisvos vietos.

Mokinių priėmimo į progimnaziją komisija