Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka


Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2020 – 2021 mokslo metams organizavimo

Prašymai pradėti mokytis 2020 – 2021 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės informacinę sistemą (https://imokykla.kaunas.lt/) nuo 2020 m. balandžio 15 d. 12 val. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

Pirmumai priimant į priešmokyklinio ugdymo grupes, pirmas, penktas klases