Mokinių priėmimo į progimnaziją tvarka

Kviečiame vaikus mokytis Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje priešmokyklinės, pradinės ir pagrindinio ugdymo (pirmosios dalies) programose.

2018 – 2019 m. m. Kauno Viktoro Kuprevičiaus mokykloje bus komplektuojamos 3 pirmosios klasės po 24 mokinius (pasirengta priimti 72 mokinius) ir viena priešmokyklinė grupė iki 20 mokinių.

Informuojame būsimų mokinių tėvelius, kad prašymai pradėti mokytis Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje bus priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33, patvirtintu Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašu.

Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Įsakymas dėl asmenų priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2018-2019 m. m. organizavimo

Vadovaujantis bendrai nustatyta priėmimo į Kauno miesto bendrojo ugdymo mokyklas 2018 – 2019 m. m. organizavimo tvarka, svarbiausia informacija, kuri reikalinga žinoti tėveliams:

 1. Prašymų pateikimas. Prašymai pradėti mokytis 2018 – 2019 m. m. progimnazijoje pradedami registruoti elektroniniu būdu per savivaldybės internetinę svetainę https://imokykla.kaunas.lt nuo 2018 m. kovo 7 d. 12 valandos. Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
 2. Prašymų priėmimo laikas ir vieta. Mokykloje sudarytos sąlygos prašymų elektroniniu būdu priėmimui. Dėl prašymų priėmimo kreiptis į mokyklos raštinę (pirmas aukštas) darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.45 val.
 3. Reikalingi pateikti dokumentai:
  1. prašymas (užpildytas informacinėje sistemoje elektroniniu būdu arba užpildytas popierinis variantas);
  2. gimimo liudijimo kopija;
  3. vaiko sveikatos pažyma;
  4. 2 dokumentinės nuotraukos.

Mokinių priėmimo į Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnaziją komisija:

 • komisijos pirmininkė – Sonata Alijošienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • komisijos sekretorė – Vida Katinauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos narė;
 • Komisijos nariai:

 • Jūratė Butkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui;
 • Rūta Janušonienė, lietuvių kalbos vyr. mokytoja, Mokyklos tarybos pirmininkė;
 • Aušra Jančauskaitė, pradinių klasių vyr. mokytoja, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė.

Nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. iki mokslo metų pabaigos asmenys priimami tik į laisvas 2 – 8 klasėse vietas.

Priimant į mokyklas 2018 – 2019 m. m. prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

Pirmumo teisę patekti į mokyklą turės tų tėvų vaikai, kurie kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Jei prašymų pradėti mokytis iš mokyklai priskirtos teritorijos gauta daugiau, nei mokykla gali priimti, atsižvelgiama į gyvenamosios vietos deklaravimo datą, taip pat priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Į laisvas vietas gali būti priimti mokiniai, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys, taip pat arčiausiai mokyklos gyvenantys asmenys. Jei neįmanoma patenkinti visų prašymų, asmuo siunčiamas į kitą mokyklą, vykdančią to paties lygmens programą.

Paduoti prašymus elektroniniu būdu pradėti mokytis Kauno miesto Savivaldybės reguliavimo sričiai priklausančiose bendrojo ugdymo mokyklose galės asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra deklaruota Kauno miesto savivaldybėje. Iš kitų savivaldybių prašymus galės paduoti tik konkrečioje pasirinktoje mokykloje. Jei dėl techninių kliūčių ar kitų priežasčių nebus galimybių paduoti prašymų elektroniniu būdu, prašymus bus galima paduoti pasirinktoje mokykloje.

2017 – 2018 m. m. laisvos vietos:

1 klasėse – 3 laisvos vietos;
2 klasėse – 9 laisvos vietos;
3 klasėse – 7 laisvos vietos;
4 klasėse – 9 laisvos vietos;
5 klasėse – 8 laisvos vietos;
6 klasėse – 7 laisvos vietos;
7 klasėse – 4 laisvos vietos;
8 klasėse – nėra.