Psichologas

Psichologė Daiva Stumbrienė

El. paštas: daivastumbrien@gmail.com

Tel.: 8 687 73490

Konsultacijų ir priėmimo laikas

Savaitės dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Laikas 9.00–14.00 9.00–14.00 9.00–15.00 9.00–15.00

Informacija mokiniams   «   Informacija mokinių tėvams   «   Informacija mokytojams

MOKINIAMS

Kreipkis į progimnazijos psichologę dėl įvairių Tau iškilusių sunkumų ir rūpesčių:

 • jei jautiesi vieniša/s ir nesuprasta/s daugumos aplinkinių žmonių,
 • jei kyla sunkumų mokantis,
 • nesutari su draugais,
 • pykstiesi su tėvais ar mokytojais,
 • jei turi mokymosi sunkumų,
 • kamuoja nerimas, depresija, stresas,
 • jei nori geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes,
 • sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais,
 • jautiesi nemylimas,
 • tau liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais kreiptis telefonu 8 687 73490 ar rašyti el. pašto adresu daivastumbrien@gmail.com.

Psichologinės pagalbos sėkmė priklauso nuo santykio tarp psichologo ir mokinio bei kokybiško darbo konsultacijų metu.

Konsultacijos vyksta sutartu būdu – tiesiogiai, telefonu 8 687 73490.

Psichologo funkcijos progimnazijoje:

 • Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.
 • Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, dirba mokyklos vaiko gerovės komisijoje.

Psichologinės pagalbos mokykloje tikslas yra padėti mokiniams spręsti psichologines ir ugdymosi problemas, sukurti palankią psichologinę aplinką, kuri sąlygotų tinkamas mokymosi sąlygas, stiprinti bendravimo gebėjimus.