Psichologas

Psichologo funkcijos progimnazijoje:

Psichologinės pagalbos mokykloje tikslas yra padėti mokiniams spręsti psichologines ir ugdymosi problemas, sukurti palankią psichologinę aplinką, kuri sąlygotų tinkamas mokymosi sąlygas, stiprinti bendravimo gebėjimus.