Rekomendacijos ir informacija mokytojams dėl emocinės (psichologinės) pagalbos

Dėl psichologinės pagalbos bet kuriuo metu galima kreiptis į mokyklos psichologę Aldoną Augustinienę. Pokalbio metu bus susitarta dėl konsultacijos laiko, priemonių ir būdo. Mokinius pirmai konsultacijai telefonu registruoja mokinių tėvai/ globėjai savo sprendimu ar mokytojų patarimu.

Konsultacijos yra konfidencialios.

Dėl konsultavimo ir kitais rūpimais klausimais kreiptis telefonu 8 682 26234 ar rašyti adresu aldona.augustiniene@ktu.lt.

Konsultacijos vyksta sutartu būdu – tiesiogiai, telefonu ar per MS Teams (arba Zoom) platformą.


Konsultavimo laikas

Savaitės dienos Trečiadienis Ketvirtadienis
Darbo laikas 9.30–13.00 12.00–13.30

Rekomendacijos mokiniams, kaip padėti sau COVID-19 pandemijos metu

Patarimai, jei neramu

Rekomendacijos mokykloms dėl COVID-19 situacijos