Korupcijos prevencija

Antikorupcinio sąmoningumo didinimas


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. gegužės 28 d. Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015 – 2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Kauno miesto savivaldybės 2015 – 2017 metų korupcijos prevencijos programa, patvirtinta Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T684 ir yra skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje.

Progimnazijos korupcijos prevencijos darbo grupė:

darbo grupės pirmininkė Jūratė Butkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, informatikos mokytoja.

Nariai:

  1. Aušra Jančauskaitė, pradinių klasių mokytoja;
  2. Virginija Pažėraitė, chemijos mokytoja;
  3. Eugenija Pocienė, socialinė pedagogė;
  4. Danė Pranulienė, budėtoja.

Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos korupcijos prevencijos programa

Susidūrus su korupcijos atveju, visą parą galite kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą telefonu (8 5) 266 3333, elektroniniu paštu pranesk@stt.lt arba užpildydami pranešimą.