Nuotolinis mokymas

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 – 2021 m. m.


Įsakymas dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, vykdymo 2021 metais tvarkos


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos priemonių planas nuotoliniam mokymui įgyvendinti nuo 2020 m. kovo 30 d.


Informacija dėl aplinkų nuotoliniam mokymuiNuotolinio ugdymo organizavimo struktūra ir priemonės


Mokytojų mokymo planai


Rekomendacijos tėvams nuotolinio mokymo metu