Nuotolinis mokymas

Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 2020 – 2021 m. m.


Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos priemonių planas nuotoliniam mokymui įgyvendinti nuo 2020 m. kovo 30 d.


Informacija dėl aplinkų nuotoliniam mokymui


Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos 5 – 8 klasių pamokų tvarkaraštis nuo kovo 30 d. iki gegužės 1 d.


Kauno V. Kuprevičiaus progimnazijos pradinių klasių laikinasis pamokų tvarkaraštis nuo kovo 30 d. iki balandžio 10 d.


Nuotolinio ugdymo organizavimo struktūra ir priemonės


Mokytojų mokymo planai


Rekomendacijos tėvams nuotolinio mokymo metu


Informacinių technologijų sistemų administratorius Zenonas Šleinius nuotoliniu būdu konsultuoja IT klausimais tokiu grafiku:


Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
11 – 14 val. 11 – 14 val. 11 – 14 val. 15 – 18 val. 11 – 14 val.