Tarnybiniai nusižengimai

2017 – 2018 m. m. skirtų drausminių nuobaudų nėra.