Laisvos darbo vietos

2021 m. gruodžio 2 d. vyks Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos vadovo pareigoms eiti atrankos posėdis.

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės mero 2021 m. lapkričio 22 d. potvarkiu Nr. M-189 „Dėl konkurso Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo“ sudaryta konkurso Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos vadovo pareigoms eiti komisija:

  • komisijos pirmininkė – Ona Gucevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja;
  • Antanina Džiugienė, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos narė, Kauno Petrašiūnų progimnazijos direktorė;
  • Agnė Čiūtienė, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos bendruomenės atstovė;
  • Ernestas Stankevičius, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos bendruomenės atstovas;
  • Marius Tamošiūnas, Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos bendruomenės atstovas;
  • Vaida Noreikienė, Kauno lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorė, socialinio partnerio atstovė;
  • Alma Valevičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė.

Kauno miesto savivaldybės administracijos Personalo valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Džiuljeta Varanauskienė skiriama konkurso Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos vadovo pareigoms eiti komisijos sekretore.

Kauno miesto savivaldybės mero potvarkis „Dėl konkurso Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos vadovo pareigoms eiti komisijos sudarymo“