Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė metodininkė Eugenija Pocienė dirba socialinės pedagogės kabinete (3 a. prie pagrindinių laiptų).

Tel. nr.: 860338691

El. paštas: pociene.e@gmail.com

Išsilavinimas: aukštasis, KTU edukologijos magistras

Pagrindinis mokyklos socialinio pedagogo tikslas – padėti įgyvendinti vaiko ir mokinio teisę į mokslą, užtikrinti jo saugumą mokykloje bei sudaryti prielaidas pozityviai vaiko ir mokinio socializacijai ir pilietinei brandai. Socialinis pedagogas padeda vaikams geriau adaptuotis mokykloje, ugdymosi, mokymosi aplinkoje. Kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje. Ugdo mokinių gyvenimo įgūdžius, bendradarbiaujant su mokinio tėvais, mokytojais, socialiniais darbuotojais ir socialiniais partneriais, siekiančiais užtikrinti mokinio saugumą ir teisę į mokslą. Tarpininkauja ir padeda šalinti priežastis, dėl kurių mokiniai negali dalyvauti privalomame švietime, lankyti mokyklos ar vengia tai daryti. Teikia pagalbą šeimai, susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais. Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo klausimais.

 

Darbo grafikas:

Savaitės dienos Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
Darbo laikas 8.00–12.00 12.30–15.45 8.00–12.00 12.30–16.30 8.00–12.00 12.30–16.00 8.00–12.00 12.30–15.30 8.00–12.00 12.30–14.45
Priėmimo ir konsultacijų laikas 10.00–12.00 8.00–16.30 8.00–16.00 8.00–15.30 10.00–12.00

„Ugdyti reiškia daryti, kad kas augtų, ūgėtų, eitų aukštyn.“ (Meilė Lukšienė)

Tik glaudus ir geranoriškas bendradarbiavimas padės pasiekti gerų rezultatų.