Mokyklų tinklo pertvarka

Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos eiga ir perspektyvos

Mokyklų tinklo pertvarka