Priešmokyklinis ugdymas

INFORMACIJA BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS MOKINIŲ TĖVELIAMS

  • Vasaros mokyklėlė vyks birželio 13–14 d. 9–11 val. Turėti piešimo priemones.
  • Sutarčių pasirašymo laikas: nuo birželio  13 d. iki liepos 1 d. 8.30 – 16.30 val. (mokyklos raštinėje). Turėti vaiko gimimo liudijimą.
  • Priešmokyklinio ugdymo grupės mokiniams uniformos nėra.

Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa


 

Būsimos priešmokyklinukų mokytojos

Kristina Vainauskaitė

Sveiki, esu priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina.

2008 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijau edukologijos bakalauro laipsnį, auklėtojos kvalifikaciją.

2018 m. įgijau ikimokyklinio ugdymo vyresniojo mokytojo kategoriją.

Nuo 2014 m. iki 2021 m. rugsėjo mėn. dirbau auklėtoja lopšelyje-darželyje „Saulutė“.

Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. dirbu Viktoro Kuprevičiaus progimnazijoje priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

Būti mokytoja – tai nuolatinė kūryba, improvizacija, tobulėjimas. Pamokėlėse stengiuosi pasiūlyti ugdytiniams tokias veiklas, kurios skatintų vaikų kūrybiškumą, atsakingumą. Kad pamokos būtų įdomesnės, naudoju informacines technologijas, žaidimus. Daug kalbame įvairiomis temomis, kad vaikai pagilintų jau turimas žinias, įgytų naujų žinių. Kartą per savaitę vyksta „Zipio draugai“ pamokėlės, kurių metu vaikus mokinu įveikti sunkumus, susidoroti su sudėtingomis situacijomis augant ir jau suaugus. Pamokėlių metu vaikai išmoksta patys susivokti savo jausmuose, suprasti problemas, ieškoti socialiai priimtinų išeičių ir paramos, sėkmingai įveikti sunkumus ir stresus, padėti kitiems, prisiimti atsakomybę už savo elgesį ir kt.

Vaikas – tai unikalus kūrinys, todėl siekiu, kad kiekvienas mano mokinys jaustųsi saugus, vertinamas, laukiamas, mylimas.