Priešmokyklinis ugdymas


Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa


 

Būsimos priešmokyklinukų mokytojos

Simona Zubova

Išsilavinimas

2011 – 2015 m. Kauno kolegija, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas.

2015 – 2018 m. Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis bei auklėtojo profesinė kvalifikacija.

Darbo patirtis

2011 – 2015 m. Kauno Viktoro Kuprevičiaus pagrindinė mokykla, mokytojo padėjėja.

2015 m. Kauno l/d „Rasytė“, auklėtoja.

2015 – 2018 m. Kauno l/d „Vaidilutė“, auklėtoja.

2018-10-02 Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazija, mokytoja. Visos dienos mokykla, mokytojo padėjėja.

 


Ramunė Papovienė

Išsilavinimas

2003 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, suteiktas edukologijos bakalauro laipsnis (priešmokyklinis ir ikimokyklinis ugdymas), suteikta auklėtojo kvalifikacija.

2003 m. Vilniaus kolegija (pradinio mokymo pedagogika), suteikta pradinių klasių mokytojo kvalifikacija; išklausytas ankstyvojo anglų kalbos mokymo kursas.

1982 – 1988 m. Vilniaus universitetas (bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybės kursas), suteiktas bibliotekininkystės ir bibliografijos magistro laipsnis.

Baigti mokymai organizuoti VŠĮ „Vaiko labui“ ankstyvosioms prevencinėms programoms „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“ vykdyti.

Baigti Lietuvos psichodramos draugijos organizuoti mokymai „Psichodramos mokymai“.

Pedagoginio darbo patirtis

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas: Kauno mokykla – darželis „Žara“, Viktoro Kuprevičiaus progimnazija.

Pradinių klasių ir anglų kalbos mokymas: Kauno mokykla – darželis „Žara“, Kauno humanitarinė pradinė mokykla, Kauno mokykla – darželis „Saulutė“.

Neformalusis ugdymas (drama): Kauno Tito Masiulio jaunimo mokykla.

Pedagoginio darbo stažas 27 metai.

Kvalifikacinė kategorija

Pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Organizuojant ugdymo procesą man svarbiausia:

  • Saugi psichologinė aplinka.
  • Ugdytinių individualūs poreikiai.
  • Mokymo(si) metodai, stiprinantys mokymo(si) motyvaciją.
  • Kūrybiškumo, smalsumo skatinimas.
  • Žmogiškosios vertybės.
  • Pozityvus, pagarba ir pasitikėjimu grįstas bendravimas ir bendradarbiavimas.