Logopedas

Progimnazijoje logopedas:

  • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • ištiria ir įvertina mokinių kalbą, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, jų pobūdį;
  • padeda mokiniams įveikti kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
  • numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms (rašymo ir skaitymo sunkumams) atsirasti;
  • organizuoja individualias ir grupines pratybas;
  • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • rengia individualias konsultacijas tėvams, pedagogams dėl kalbos sutrikimų šalinimo;
  • šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.