Informacija būsimų priešmokyklinukų ir pirmokų tėveliams


 

Įvadinės pamokėlės būsimiems priešmokyklinukams ir pirmokams, kurie pradės mokytis progimnazijoje nuo 2020 – 2021 mokslo metų, vyks rugpjūčio 25 – 26 d. nuo 10.00 iki 12.00 val. Rinktis pradinėse klasėse pagal paskelbtus klasių mokinių sąrašus. Įvadinių pamokėlių metu vaikai susipažins su mokytojomis, klasės draugais ir mokyklos erdvėmis, vyks pažintinė-edukacinė veikla. Tėveliai bus informuojami apie pasirengimą naujiesiems mokslo metams.

Mokyklos administracija

 

Mokyklos identitetas

 • tai mokykla, užtikrinanti mokiniui saugumą ir geriausias polinkiais bei gebėjimais grįsto ugdymo sąlygas;
 • tai kūrybinė erdvė mokinio meninei saviraiškai, dvasiniam augimui ir lyderystei.

 

Mokyklos stipriosios pusės

 • KOKYBIŠKAS UGDYMAS, KURIANTIS DIDŽIAUSIĄ PRIDĖTINĘ VERTĘ VAIKUI
 • Naujausių reitingų duomenimis (žurnalas „Reitingai“ 2018 m. gruodis – 2019 m. gegužė), progimnazija pripažinta kokybiškiausia per 2016 – 2018 metų laikotarpį, kuri sukūrė didžiausią pridėtinę vertę. Tai svarus įrodymas, kad mokykloje kiekvienam vaikui sudaromos geriausios sąlygos mokytis pagal galimybes, kur mokytojai maksimaliai padeda atsiskleisti vaiko prigimtiniams gebėjimams.

 • VISOS DIENOS MOKYKLA – PAPILDOMOS GALIMYBĖS VAIKUI IR PAGALBA TĖVAMS
 • Pagal parengtą ir mokykloje įgyvendintą VISOS DIENOS MOKYKLOS modelį, vaikai pasibaigus pamokoms iki 13.30 val. bendrauja su savo klasių vadovėmis, o nuo 13.30 val. iki 17.30 val. įdomiai ir prasmingai leidžia laiką pailgintos dienos grupėse. Vaikų užimtumu rūpinasi mokytojų padėjėjos, kurios organizuoja skaitymo valandėles, namų darbų ruošą, kūrybines ir edukacines veiklas, vaikų žaidimus lauke ir specialiai įrengtame žaidimų kambaryje.

 • KRYPTINGAS MOKINIŲ MENINIŲ GEBĖJIMŲ UGDYMAS
 • Nuo pirmos iki aštuntos klasės pagal specialiai parengtą programą kryptingai ugdomi mokinių meniniai gebėjimai. Pagal sudarytą tvarkaraštį mokiniai (atsižvelgiant į vaiko polinkius bei gebėjimus ir tėvelių prašymus) lanko šokio, dainavimo arba teatro pamokas. Baigus pradinio ugdymo programą papildomai išduodami kryptingo meninio ugdymo programos I dalies (4 metų) baigimo pažymėjimai.

 • ANKSTYVASIS VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMAS
 • Pagal 2013 metais sudarytą bendradarbiavimo su Vokietijos Goethe institutu sutartį, mokykloje jau penkti metai vykdoma ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo HANS HASE programa. Vokiečių kalbos pamokos įtrauktos į pamokų tvarkaraštį.

 • VAIKŲ EMOCINIŲ IR SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ LAVINIMAS
 • Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, atsižvelgiant į raidos etapus, nuosekliai vykdomos trys socializacijos ir emocinio ugdymo programos: priešmokyklinėje grupėje „ZIPIO DRAUGAI“, 1 – 2 klasėse „OBUOLIO DRAUGAI“ ir 3 – 4 klasėse „ĮVEIKIAME KARTU“.

 • DIDELĖS MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS GALIMYBĖS
 • Mokykloje pradinių klasių mokiniai gali neformaliai ugdyti savo individualius polinkius ir gebėjimus mokyklos būreliuose. Nemokamai mokiniai gali lankyti robotiką, ispanų ir anglų kalbų būrelį „Mažieji poliglotai“, rankdarbių būrelį „Auksarankiai“, eksperimentų būrelį „Mažieji einšteinai“, krepšinį, keramikos būrelį, sportinę gimnastiką, dailės būrelį ir kt. Iš viso 1 – 4 klasių mokiniai gali rinktis iš 18 būrelių.

 • PAPILDOMA GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO GALIMYBĖ
 • Aukštesniųjų gebėjimų 3 – 4 klasių mokiniams sudarytos sąlygos papildomai ugdyti gebėjimus, keliant kompetenciją dviejose – tiksliųjų ir socialinių mokslų – kryptyse. Užsiėmimai vyksta kiekvieną savaitę, juos veda trys mokytojai dalykininkai.

 • ŠIUOLAIKIŠKOS UGDYMO(SI) APLINKOS
 • Mokykloje įrengta 3D klasė su pilna vaizdo sistema, išmanioji klasė su 30 kompiuterių ir naujausia įranga, planšetinė klasė su 30 planšečių, dvi kompiuterių klasės. Mokykloje sudarytos sąlygos jau nuo pirmųjų metų ugdyti mokinių kompiuterinio raštingumo įgūdžius, kas didina mokinių motyvaciją ir domėjimąsi.

 • TEIKIAMOS NEMOKAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS
 • Pagal poreikį, mokiniams yra teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo ir mokytojų padėjėjų pagalba.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokinių pasiekimais moksle ir laimėjimais meninėje veikloje

 • 2018 m. Nacionalinės mokinių pasiekimų patikros (standartizuotų testų) rezultatai:
 • Matematika – aukštesniuoju ir pagrindiniu lygmeniu išlaikė 96,1 proc. mokinių;
  Rašymas – aukštesniuoju ir pagrindiniu lygmeniu išlaikė 77,6 proc. mokinių;
  Skaitymas – aukštesniuoju ir pagrindiniu lygmeniu išlaikė 69,2 proc. mokinių;
  Pasaulio pažinimas – aukštesniuoju ir pagrindiniu lygmeniu išlaikė 96 proc. mokinių.

 • Mokiniai aktyviai dalyvauja kasmetinėse respublikinėse Kengūra, Kings, Olympis olimpiadose ir sėkmingai laimi prizines vietas.Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokiniais, sudarydami jiems geriausias mokymo ir mokymosi sąlygas. Kviečiame Jūsų vaikus į sėkmingą mokyklą, kur ugdomas mokinių kūrybiškumas, suteikiamos galimybės atsiskleisti talentams.

 

REKOMENDUOJAMI MOKYKLINIAI REIKMENYS: sąsiuviniai (1 klasei – dideliais langeliais bei paryškintomis linijomis po 5 vnt.), dėklas sąsiuviniams, aplankalai (knygoms ir sąsiuviniams), parkeris, 2 paprasti pieštukai, trintukas, drožtukas, liniuotė, spalvoti pieštukai, flomasteriai, spalvotos kreidelės, akvarelė, guašas, teptukai (3 storių), paletė, indelis vandeniui, akvarelinis sąsiuvinis, kartonas, spalvotas kartonas, dvipusis spalvotas popierius, žirklės, klijai, sportinė apranga, sportiniai bateliai, maišelis sportinei aprangai.