Informacija būsimų pirmokų tėveliams


 

Mokyklos identitetas

 • tai mokykla, užtikrinanti mokiniui saugumą ir geriausias polinkiais bei gebėjimais grįsto ugdymo sąlygas;
 • tai kūrybinė erdvė mokinio meninei saviraiškai, dvasiniam augimui ir lyderystei.

 

Mokyklos stipriosios pusės

 • KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMA
 • Nuo pirmos iki aštuntos klasės pagal specialiai parengtą programą kryptingai ugdomi mokinių meniniai gebėjimai. Pagal sudarytą tvarkaraštį mokiniai (atsižvelgiant į vaiko polinkius bei gebėjimus ir tėvelių prašymus) lanko šokio, dainavimo arba teatro pamokas. Baigus pradinio ugdymo programą papildomai išduodami kryptingo meninio ugdymo programos I dalies baigimo pažymėjimai.

 • ANKSTYVASIS VOKIEČIŲ KALBOS MOKYMAS
 • Pagal 2013 metais sudarytą bendradarbiavimo su Vokietijos Goethe institutu sutartį, mokykloje jau ketvirti metai vykdoma ankstyvojo vokiečių kalbos mokymo „HANS HASE“ programa. Vokiečių kalbos pamokos įtrauktos į pamokų tvarkaraštį.

 • EMOCINIO IR SOCIALINIO UGDYMO PROGRAMOS
 • Siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos, atsižvelgiant į raidos etapus, vykdomos trys socializacijos ir emocinio ugdymo programos: 1 – 2 klasėse „OBUOLIO DRAUGAI“ ir 3 – 4 klasėse „ĮVEIKIAME KARTU“.

 • DIDELĖS MOKINIŲ SAVIRAIŠKOS GALIMYBĖS
 • Mokykloje pradinių klasių mokiniai gali neformaliai ugdyti savo gebėjimus rinkdamiesi iš didelio skaičiaus būrelių. Nemokamai mokiniai gali lankyti robotiką, ispanų ir anglų kalbos būrelį „Mažieji poliglotai“, rankdarbių būrelį „Auksarankiai“, eksperimentų būrelį „Mažieji Einšteinai“, krepšinį, keramikos būrelį, sportinę gimnastiką, dailės būrelį ir kt. Iš viso 1 – 4 klasių mokiniai gali rinktis iš 22 būrelių.

 • GABIŲ MOKINIŲ UGDYMO PROGRAMA
 • Aukštesniųjų gebėjimų mokiniams (nuo 4 klasės) sudarytos sąlygos papildomai ugdyti gebėjimus, keliant kompetenciją dviejose – tiksliųjų ir socialinių mokslų – kryptyse. Užsiėmimai vyksta kiekvieną savaitę, juos veda net šeši mokytojai dalykininkai.

 • ŠIUOLAIKIŠKA UGDYMO APLINKA
 • Mokykloje įrengta 3D klasė su pilna vaizdo sistema, išmanioji klasė su 30 kompiuterių ir naujausia įranga, planšetinė klasė su 30 planšečių, dvi kompiuterių klasės. Mokykloje sudarytos sąlygos nuo pirmųjų metų ugdyti kompiuterinio raštingumo įgūdžius didinant jų motyvaciją, domėjimąsi ir įsisavinant šiuolaikinius aktyvius mokymo(si) metodus.

 • MAŽŲJŲ LAISVALAIKIO GRUPĖ „TĖVELIŲ BELAUKIANT“
 • Atliepiant tėvelių poreikį, nuo 14.00 – 17.00 val. organizuojama mokinių priežiūra ir užimtumas mažųjų laisvalaikio grupėje, kur mokiniai kartu su mokytoja užsiima kūrybine popamokine veikla.

 • TEIKIAMOS NEMOKAMOS SPECIALISTŲ PASLAUGOS
 • Pagal poreikį, mokiniams yra teikiama logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, mokytojų pagalbininkų pagalba.

 

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokinių pasiekimais moksle ir laimėjimais meninėje veikloje

 • 2017 m. standartizuotų testų rezultatai:
 • Matematika – aukštesnysis lygis 28,2 %, pagrindinis lygis – 66,7%.
  Rašymas – aukštesnysis lygis 31,6 %, pagrindinis lygis – 34,2 %.
  Skaitymas – aukštesnysis lygis 35,9 %, pagrindinis lygis – 30,8 %.
  Pasaulio pažinimas – aukštesnysis lygis 43,6 %, pagrindinis lygis – 56,4 %.

 • Mokiniai aktyviai dalyvauja respublikinėse Kengūra, Kings, Olympis olimpiadose ir laimi prizines vietas.
 • Kasmet dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose dalykiniuose, kultūriniuose, meno, sporto konkursuose, renginiuose ir akcijose.

2017-11-30 Aerobinės gimnastikos varžybų „Klaipėda 2017“ nugalėtojos

 

BŪSIMŲ PIRMOKŲ TĖVELIAI KVIEČIAMI Į KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJĄ

 • Vasario 27 d. 17.30 val. kartu su vaikais atvykti į mokyklos pristatymą, kur vyks: tėveliams: susitikimas su mokyklos administracija ir būsimomis pirmų klasių mokytojomis; vaikams: kūrybinės dirbtuvėlės.
 • Birželio 4, 5, 6 d. nuo 9.00 iki 12.00 val. vasaros mokyklėlė, kurios metu vaikai susipažins su mokytojomis, klasės draugais ir mokyklos erdvėmis, vyks pažintinė – žaidybinė veikla.

Mokyklos adresas: Kovo 11-osios g. 94, Kaunas 50403
Tel.: (8-37) 312081, mob. +370 603 38658
Internetinė svetainė: kuprevicius.kaunas.lm.lt

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo mokiniais, sudarydami jiems geriausias mokymo ir mokymosi sąlygas. Kviečiame Jūsų vaikus į sėkmingą mokyklą, kur ugdomas mokinių kūrybiškumas, suteikiamos galimybės atsiskleisti talentams.

Nuo 2018 – 2019 m. m. planuojamos formuoti trys pirmosios klasės. Tėvelių prašymai priimami nuo 2018 m. vasario 5 d.

REIKALINGI DOKUMENTAI: prašymas (pildomas mokyklos raštinėje), gimimo liudijimo kopija, 2 foto nuotraukos (3×4), pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą ir pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, pateikti po 2018-06-01).

MOKYKLINIAI REIKMENYS: sąsiuviniai (1 klasei – dideliais langeliais bei paryškintomis linijomis po 5 vnt.), dėklas sąsiuviniams, aplankalai (knygoms ir sąsiuviniams), parkeris, 2 paprasti pieštukai, trintukas, drožtukas, liniuotė, spalvoti pieštukai, flomasteriai, spalvotos kreidelės, akvarelė, guašas, teptukai (3 storių), paletė, indelis vandeniui, akvarelinis sąsiuvinis, kartonas, spalvotas kartonas, dvipusis spalvotas popierius, žirklės, klijai, sportinė apranga, sportiniai bateliai, maišelis sportinei aprangai.