6 – 8 klasių mokinių darbai „Mes Lietuvos vaikai“

Kovo mėnesį 6 – 8 klasių mokiniai atliko kūrybinius darbus, skirtus Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti „Mes Lietuvos vaikai“. Moksleiviai buvo skatinami domėtis Lietuvos istorija, integruoti turimas žinias ir gebėjimus į kūrybinę veiklą bei ugdyti savo individualumą ir saviraišką. Kiekvienas piešinys – tai mažų žmonių meno pagalba išreikšta didelė pagarba ir meilė Lietuvai.

Dailės vyr. mokytoja Edita Šiurkienė